Investicioni fondovi u decembru 2008.

DECEMBAR 01.12.2008 31.12.2008 %
Delta Plus 831,11 822,93 -1,58
Fima ProActive 542,00 467,02 -13,83
Raiffeisen Akcije 454,56 445,27 -2,04
Focus Premium 475,00 447,86 -5,71
Ilirika JIE 473,60 445,70 -5,89
KD Ekskluziv 386,32 374,09 -3,17
Delta Dynamic 460,88 462,40 0,33
Citadel Triumph 591,49 546,72 -7,57
Zepter Capital 573,14 554,08 -3,33
Jubmes Aktiv 687,28 681,15 -0,89
Kombank Infond 732,81 720,73 -1,65
Hypo Balance 1.004,92 1.003,33 -0,16
Focus novčani fond 1.014,20 1.025,91 1,15
BelexLine 1.209,29 1.198,34 -0,91
Belex15 551,30 565,18 2,52


 

poseta (607) / komentara (0) Objavljeno pod Investicioni fondovi 31.12.2008. Edit

Investicioni fondovi u zemlji čuda

Prošle godine u ovo vreme investicioni fond Raiffeisen Akcije suočio se sa padom vrednosti investicione jedinice ispod početne vrednosti. Samo nekoliko nedelja pre toga nešto tako bilo je nezamislivo. Iako su investicioni fondovi počinjali sa radom u nezgodno vreme, izgledalo je da se na letnju korekciju ne obaziru, pa su beležili lepe prinose i nove članove.

Međutim, zbog nestabilne političke situacije i sve većeg nepoverenja ulagača koji su počeli da se povlače sa tržišta kapitala, pad berzanskih indeksa bio je neminovan, a to je imalo za posledicu i pad vrednosti investicionih jedinica.  (Dalje)

poseta (651) / komentara (1) Objavljeno pod Investicioni fondovi 02.12.2008. Edit

Investicioni fondovi u novembru 2008.

NOVEMBAR 03.11.2008 28.11.2008 %
Delta Plus 866,53 833,55 -3,81
Fima ProActive 607,42 542,06 -10,76
Raiffeisen Akcije 486,15 455,65 -6,27
Focus Premium 575,48 478,01 -16,94
Ilirika JIE 550,64 475,52 -13,64
KD Ekskluziv 443,98 389,24 -12,33
Delta Dynamic 525,26 460,81 -12,27
Citadel Triumph 684,46 591,72 -13,50
Zepter Capital 672,36 573,24 -14,74
Jubmes Aktiv 736,16 687,10 -6,66
Kombank Infond 762,01 730,04 -4,20
AC Fondovi Kapital 900,45 840,55 -6,65
Hypo Balance 1.008,84 1.002,48 -0,63
Focus novčani fond 1.000,00 1.013,01 1,30
BelexLine 1.410,46 1.208,76 -14,30
Belex15 671,06 550,70 -17,94


 

poseta (580) / komentara (0) Objavljeno pod Investicioni fondovi 28.11.2008. Edit

Investicioni fondovi u oktobru 2008.

Premijer Srbije prognozira da će Srbija profitirati na svetskoj krizi, ali trenutno ne vidim osetnu korist od pada investicionih jedinica, osim što sam oslobođen muka da neprestano podsećam Excel na separator za hiljadu (.)...
 (Dalje)

poseta (652) / komentara (0) Objavljeno pod Investicioni fondovi 31.10.2008. Edit

Investicioni fondovi u septembru 2008.

SEPTEMBAR grafik 01.09.2008 30.09.2008 %
Delta Plus 1.039,44 951,78 -8,43
Fima ProActive 846,60 777,31 -8,18
Raiffeisen Akcije 708,51 646,84 -8,70
Focus Premium 784,55 690,22 -12,02
Ilirika JIE 799,20 685,63 -14,21
KD Ekskluziv 680,49 557,16 -18,12
Delta Dynamic 749,23 665,02 -11,24
Citadel Triumph 999,04 862,94 -13,62
Zepter Capital 917,02 796,78 -13,11
Jubmes Aktiv 947,64 841,83 -11,17
Kombank Infond 866,12 786,27 -9,22
AC Fondovi Kapital 980,01 945,44 -3,53
Hypo Balance 1.008,30 990,65 -1,75
BelexLine 2.467,26 1.941,76 -21,30
Belex15 1.362,99 1.003,77 -26,36
 
 
 
 
 

 

poseta (769) / komentara (0) Objavljeno pod Investicioni fondovi 30.09.2008. Edit

Investicioni fondovi u septembru 2008. – presek

SEPTEMBAR
01.09.2008
23.09.2008
%
Delta Plus 1.039,44 976,32 -6,07
Fima ProActive 846,60 788,96 -6,81
Raiffeisen Akcije 708,51 668,20 -5,69
Focus Premium 784,55 718,34 -8,44
Ilirika JIE 799,20 723,00 -9,53
KD Ekskluziv 680,49 592,23 -12,97
Delta Dynamic 749,23 686,77 -8,34
Citadel Triumph 999,04 918,28 -8,08
Zepter Capital 917,02 839,94 -8,41
Jubmes Aktiv 947,64 880,95 -7,04
Kombank Infond 866,12 812,72 -6,17
AC Fondovi Kapital 980,01 957,93 -2,25
Hypo Balance 1.008,30 998,28 -0,99
BelexLine 2.467,26 2.158,56 -12,51
Belex15 1.362,99 1.153,01 -15,41

 

Investicioni fond udeo u imovini % Δ (2008.) % Δ (IX) %
Delta Plus 21,95 -59,61 -18,89
FIMA ProActive 25,01 -34,08 -17,90
Raiffeisen Akcije 18,35 -55,68 -17,01
Focus Premium 6,61 -44,33 -17,54
Ilirika JIE 1,34 -15,24 -21,61
KD Ekskluziv 0,51 -43,18 -23,57
Delta Dynamic 2,90 -24,87 -16,81
Citadel Triumph 3,78 -16,59 -23,56
Zepter Capital 12,42 -16,22 -11,88
Jubmes Activ 0,64 -6,10 -10,01
Kombank Infond 3,86 -21,20 -12,47
AC Fondovi 0,95 2,96 7,47
Hypo Balance 1,68 2,26 1,98
Ukupno RSD 2.733.683.118,55 -32,45 -16,81
Ukupno € 35.759.568,41 -29,31 -15,96
 
 
 
 

 

poseta (570) / komentara (0) Objavljeno pod Investicioni fondovi 23.09.2008. Edit

Analiza IJ investicionih fondova u Srbiji

Analiza IJ investicionih fondova u Srbiji septembar 2007. – septembar 2008.

Prva četiri investiciona fonda izneli su najveći deo prošlogodišnje euforije oko ulaganja u investicione fondove. Do jeseni 2007. investicione jedinice starijih fondova Delta Plus i Fima ProActive ostvarile su lepe prinose na uloženi kapital, a onda su najednom mali ulagači suočeni sa velikim izborom – sa radom su počeli još Raiffeisen Akcije i Focus Premium. Letnja korekcija nije se odražavala na rast investicionih jedinica i imovine investicionih fonda, plamtele su rasprave oko izbora „pravog” fonda.

Sa ove tačke gledišta, a kažu knjige da treba imati širu investicionu perspektivu, period euforije trajao je tri meseca, a onda je počeo pad. Lagani pad u sledeća tri meseca pretvorio se u paniku i beg u stampedu. (Dalje)

poseta (753) / komentara (0) Objavljeno pod Investicioni fondovi 05.09.2008. Edit

Investicioni fondovi u avgustu 2008.

JUN
02.06.2008
30.06.2008
%
Delta Plus 1.150,09 1.131,76 -1,59
Fima ProActive 884,13 906,75 2,56
Raiffeisen Akcije 756,53 745,22 -1,49
Focus Premium 873,49 868,94 -0,52
Ilirika JIE 910,32 926,05 1,73
KD Ekskluziv 841,17 833,19 -0,95
Delta Dynamic 848,71 873,72 2,95
Citadel Triumph 1.046,94 1.110,36 6,06
Zepter Capital 1.008,10 1.041,20 3,28
Jubmes Aktiv 1.007,26 1.021,61 1,42
Kombank Infond 1.001,37 1.002,28 0,09
BelexLine 3.058,30 3.092,44 1,12
Belex15 1.755,45 1.783,28 1,59
       
JUL
01.07.2008
31.07.2008
%
Delta Plus 1.129,52 1.079,21 -4,45
Fima ProActive 906,27 869,70 -4,04
Raiffeisen Akcije 743,93 738,27 -0,76
Focus Premium 867,43 825,79 -4,80
Ilirika JIE 925,77 854,30 -7,72
KD Ekskluziv 819,64 717,82 -12,42
Delta Dynamic 868,59 796,10 -8,35
Citadel Triumph 1.112,05 1.023,51 -7,96
Zepter Capital 1.038,09 953,00 -8,20
Jubmes Aktiv 1.021,30 978,91 -4,15
Kombank Infond 996,28 915,08 -8,15
AC Fondovi Kapital 1.000,00 984,45 -1,56
Hypo Balance 1.000,00 1.002,73 0,27
BelexLine 3.052,86 2.706,06 -11,36
Belex15 1.759,29 1.511,20 -14,10
       
AVGUST
01.08.2008
29.08.2008
%
Delta Plus 1.076,05 1.045,49 -2,84
Fima ProActive 869,21 847,25 -2,53
Raiffeisen Akcije 737,14 711,84 -3,43
Focus Premium 823,75 787,03 -4,46
Ilirika JIE 851,53 801,98 -5,82
KD Ekskluziv 714,94 682,26 -4,57
Delta Dynamic 793,25 751,22 -5,30
Citadel Triumph 1.024,80 1.000,44 -2,38
Zepter Capital 950,23 919,10 -3,28
Jubmes Aktiv 977,56 949,25 -2,90
Kombank Infond 912,50 867,59 -4,92
AC Fondovi Kapital 983,63 981,71 -0,20
Hypo Balance 1.002,93 1.009,60 0,67
BelexLine 2.667,54 2.474,56 -7,23
Belex15 1.481,40 1.367,90 -7,66
       
UKUPNO
03.09.2007
29.08.2008
%
Delta Plus 1.386,83 1.045,49 -24,61
Fima ProActive 1.107,14 847,25 -23,47
Raiffeisen Akcije 1.021,40 711,84 -30,31
Focus Premium 1.000,00 787,03 -21,30
Ilirika JIE 1.000,00 801,98 -19,80
KD Ekskluziv 1.000,00 682,26 -31,77
Delta Dynamic 1.000,00 751,22 -24,88
Citadel Triumph 1.000,00 1.000,44 0,04
Zepter Capital 1.000,00 919,10 -8,09
Jubmes Aktiv 1.000,00 949,25 -5,08
Kombank Infond 1.000,00 867,59 -13,24
AC Fondovi Kapital 1.000,00 981,71 -1,83
Hypo Balance 1.000,00 1.009,60 0,96
BelexLine 4.539,40 2.474,56 -45,49
Belex15 2.862,75 1.367,90 -52,22
       


Prošle godine u ovo vreme u Srbiji postojala su tri investiciona fonda, Delta Plus, Fima ProActive i Raiffeisen Akcije. Iza egzotičnih pojmova kao što su „investicioni fond”, „investiciona jedinica” i „društvo za upravljanje investicionim fondom” stajale su nove finansijske institucije o kojima je mnogo njih znalo malo da kaže. Srpsko tržište kapitala konačno je dočekalo novu vrstu učesnika preko kojih bi mali ulagači mogli da okrenu male pare, pri tom zarađujući – takođe male pare.

Investicione jedinice čak tri nova investiciona fonda bile su u plusu i raspolagali su sa velikom ukupnom imovinom. Od investicionih fondova se očekivalo da će dati novi zamah srpskoj privredi, jer će novac iz slamarica u nepoznatim količinama polako preći u legalne tokove i tako obezbediti dovoljno svežeg kapitala za dalji razvoj domaćih preduzeća.

Ipak, nije se tako desilo. (Dalje)

poseta (744) / komentara (0) Objavljeno pod Investicioni fondovi 30.08.2008. Edit


Objavljeno

Kategorije

Moji linkovi

Forumi

Investicioni fondovi u Srbiji

Opšti

Feeds

Administracija

Page Rank Checker