Uporedni prikaz prirasta investicionih jedinica – zaključak

Nedavno sam u zamišljenom slučaju u kome svi fondovi počinju sa radom 6. septembra prikazao stanje i vrednosti investicionih jedinica prema ostvarenom učinku do početka novembra. Kada vrednosti investicionih jedinica svedemo na zajednički imenitelj i posmatramo ih u datim uslovima, iz grafika možemo u najmanju ruku zaključiti da:
• su svi investicioni fondovi pobedili tržište kapitala. U praksi to znači da investitori mogu zadovoljno odahnuti, ako im odgovara tapkanje u mestu dok je berza u silaznom trendu. Slaba je uteha gubiti manje dok neko gubi više i imamo pojavu izlaska iz investicionih fondova i predavanja sredstava bankama na oročenu štednju, deviznu, za svaki slučaj. Ako to nisu prvi rezultati ekonomskih mera kojima se naša zemlja bori protiv prebrzog privrednog rasta!
• nema veće razlike u učinku Delta Plus, Raiffeisen Akcije i Fima ProActive, osim neznatnih preplitanja i povremenih posrnuća ispod početne vrednosti zamišljene vrednosti investicione jedinice od 1.000 RSD. U praksi to znači da investitor koji je posle 6. septembra uložio u jedan od tri navedena fonda nema mnogo razloga za brigu oko pravilnog izbora, gubitak ili dobitak su simbolični u odnosu na očekivano i mogu biti osnov za dobru pošalicu svake vrste, o porezu na kapitalnu dobit da ne govorimo
• je najmlađi investicioni fond Focus Premium ostvario značajan uspeh u odnosu na starije fondove iz razloga koji investitorima svake vrste nisu sasvim jasni, ali su voljni da taj uspeh objasne na različite maštovite načine. Nije problem u nagibu grafika Focus Premium, već što ostali sa njim ne pletu „riblju kost”.

Na ostvareni učinak investicionih fondova ne možemo da utičemo, ali možemo menjati našu perspektivu i donekle date uslove. Na koji način će takva posmatranja promeniti naša buduća očekivanja, videćemo u nastavku.

poseta (1181) / komentara (0) Objavljeno pod Investicioni fondovi 16.11.2007. Edit

Uporedni prikaz prirasta investicionih jedinica

Evo i prave poslastice za sladokusce... Svi znaju kako treba, ali se malo ko laća mača. Zamislimo situaciju u kojoj svi domaći investicioni fondovi počinju sa radom 6. septembra (prema najmlađem investicionom fondu) sa početnom vrednošću investicione jedinice 1000,00 RSD. Grafici procentualnog prirasta vrednosti investicionih jedinica su izgleda previše apstraktni, pa se nadam da sledeći grafik bolje ilustruje kako bi se do 9. novembra kretale vrednosti pojedinih investicionih jedinica prema zabeleženom učinku.

Uporedni prikaz prirasta investicionih jedinica

poseta (948) / komentara (1) Objavljeno pod Investicioni fondovi 10.11.2007. Edit

Prirast investicionih jedinica u odnosu na berzanske indekse u oktobru

Istorijske vrednosti investicionih jedinica izražene su u procentima prirasta vrednosti i predstavljene u sledećem grafiku, s tim što se porede sa berzanskim indeksima BELEXline i BELEX15. Grafik ilustruje kako su se fondovi snalazili na berzi.

Grafik prikazuje prirast u procentima i da sve vrednosti iznad nule znače da je tog dana vrednost investicione jedinice porasla, a sve vrednosti ispod nule znače da je tog dana vrednost investicione jedinice padala, bez obzira da li je linija u usponu ili padu.

 


 

poseta (773) / komentara (0) Objavljeno pod Investicioni fondovi 07.11.2007. Edit

Investicioni fondovi u septembru i oktobru

Domaći investicioni fondovi u septembru i oktobru.

SEPTEMBAR 03.09.2007 28.09.2007 %
Delta Plus 1.386,83 1.394,91 0,58
Fima ProActive 1.107,14 1.094,11 -1,18
Raiffeisen Akcije 1.021,40 1.031,74 1,01
Focus Premium 1.000,00 1.021,54 2,15
BelexLine 4.539,40 4.430,94 -2,39
Belex15 2.862,75 2.814,25 -1,69
       
OKTOBAR 01.10.2007 31.10.2007 %
Delta Plus 1.399,21 1.413,16 1,00
Fima ProActive 1.097,10 1.126,36 2,67
Raiffeisen Akcije 1.031,95 1.051,16 1,86
Focus Premium 1.024,04 1.081,39 5,60
BelexLine 4.441,75 4.131,16 -6,99
Belex15 2.820,57 2.513,31 -10,89
       
UKUPNO 03.09.2007 31.10.2007 %
Delta Plus 1.386,83 1.400,05 0,95
Fima ProActive 1.107,14 1.120,35 1,19
Raiffeisen Akcije 1.021,40 1.045,73 2,38
Focus Premium 1.000,00 1.111,97 11,20
BelexLine 4.539,40 4.131,16 -8,99
Belex15 2.862,75 2.513,31 -12,21
 


 


 


 


 

poseta (730) / komentara (0) Objavljeno pod Investicioni fondovi 01.11.2007. Edit

Prirast investicionih jedinica u odnosu na BELEXline

Ovaj put su istorijske vrednosti investicionih jedinica izražene u procentima prirasta vrednosti i predstavljene u sledećem grafiku, s tim što se porede sa berzanskim indeksom BELEXline. Grafik ilustruje kako su se fondovi snalazili na berzi.

Grafik prikazuje prirast u procentima i da sve vrednosti iznad nule znače da je tog dana vrednost investicione jedinice porasla, a sve vrednosti ispod nule znače da je tog dana vrednost investicione jedinice padala, bez obzira da li je linija u usponu ili padu.

 

Prirast investicionih jedinica u odnosu na BELEXline u avgustu i septembru
 

 

poseta (875) / komentara (0) Objavljeno pod Investicioni fondovi 06.10.2007. Edit

Uporedni prikaz prirasta investicionih jedinica u avgustu i septembru

Istorijske vrednosti investicionih jedinica sam izrazio u procentima prirasta vrednosti i predstavio u sledećem grafiku, koji prikazuje kako su se fondovi snalazili u pojedinim danima i da li svi prate iste trendove.

Grafik prikazuje prirast u procentima i da sve vrednosti iznad nule znače da je tog dana vrednost investicione jedinice porasla, a sve vrednosti ispod nule znače da je tog dana vrednost investicione jedinice padala.

Uporedni prikaz prirasta vrednosti investicionih jedinica investicionih fondova u avgustu i septembru

poseta (956) / komentara (0) Objavljeno pod Investicioni fondovi 03.10.2007. Edit

Investicioni fondovi u avgustu i septembru

Pozabavio sam se istorijskim vrednostima investicionih jedinica u domaćim investicionim fondovima po mesecima i prinose izrazio u procentima.

Prikaz je više ilustrativan nego što govori o uspešnosti pojedinačnih fondova. Dani su izabrani proizvoljno – početak i kraj meseca. Vrednosti investicionih jedinica se menjaju svakog dana, pa samo za dan razlike imamo potpuno drukčije rezultate. Npr. vrednost I.J. Delta Investments je 1. septembra 1.386,83 RSD, što do 28. septembra daje prinos od 0,58%. Ako uzmemo u obzir vrednost od 31. avgusta – do 28. septembra imamo prinos od 0,83%.

Investiciona jedinica Delta Investments je od početne vrednosti ostvarila prinos od 39,491%, ali u septembru su berzanski indeksi uglavnom padali, pa su tablice dobar pokazatelj kako se koji investicioni fond snašao u tom periodu. Fima Invest ima u septembru prividno veliki pad, ali dobar rezultat iz avgusta nije poništen. Fokus Premium je za kratko vreme ostvario fantastične rezultate i kako su počeli sa radom 6. septembra, mislim da im nedostaju tri radna dana 3-6. septembra za još bolji prinos. Isto važi za Raiffeisen Invest u avgustu, jer su počeli sa radom tek 16. avgusta.

AVGUST  01.08.2007 31.08.2007 %
Delta Investments 1.340,97 1.383,42 3,17
Fima Invest a.d. 1.059,00 1.106,69 4,50
Raiffeisen Invest (16.) 1.000,00 1.020,72 2,07
       
SEPTEMBAR
03.09.2007 28.09.2007 %
Delta Plus 1.386,83 1.394,91 0,58
Fima ProActive 1.107,14 1.094,11 -1,18
Raiffeisen Akcije 1.021,40 1.031,74 1,01
Focus Premium (6.) 1.000,00 1.021,54 2,15
       
UKUPNO
01.08.2007 28.09.2007 %
Delta Plus 1.340,97 1.394,91 4,02
Fima ProActive 1.059,00 1.094,11 3,32
Raiffeisen Akcije 1.000,00 1.031,74 3,17
Focus Premium 1.000,00 1.021,54 2,15
 


 


 


 Investitori koji su poverenje poklonili investicionom fondu Raiffeisen Invest polako izlaze iz minusa. Ako misle da su do sada ostvarili prihode, varaju se, zato što još uvek pokrivaju ulaznu proviziju i fiksnu tarifu za otvaranje dinarskog računa u Raiffeisen banci.

Za izlazak iz minusa za investiciju u 40 I.J. je potreban prinos 4,29%, odnosno vrednosti I.J. od 1042,92 RSD, a za ulaganja od 80 i 160 I.J. prinosi 3,91 i 3,72%, odnosno vrednosti I.J. 1039,14 RSD i 1037,25 RSD. Za njih je takođe svaka briga o porezu na kapitalnu dobit još uvek suvišna. U potreban prinos nije uračunato održavanje dinarskog računa (150,00 RSD mesečno). Prošla su dva meseca i investitori koji dinarski račun ne koriste u druge svrhe treba da uračunaju taj izdatak.

poseta (943) / komentara (0) Objavljeno pod Investicioni fondovi 02.10.2007. Edit

«Prethodni   1 2 3 4 5 6 7 8

Objavljeno

Kategorije

Moji linkovi

Forumi

Investicioni fondovi u Srbiji

Opšti

Feeds

Administracija

Page Rank Checker