Investicioni fondovi u martu 2008.

JANUAR 03.01.2008
31.01.2008
%
Delta Plus 1.340,36 1.321,32 -1,42
Fima ProActive 1.031,57 1.016,81 -1,43
Raiffeisen Akcije 977,88 945,51 -3,31
Focus Premium 1.060,72 1.021,85 -3,66
Ilirika JIE 1.003,17 1.000,74 -0,24
KD Ekskluziv 1.000,79 991,26 -0,95
Delta Dynamic 1.000,00 1.000,83 0,08
BelexLine 3.803,84 3.629,77 -4,58
Belex15 2.289,35 2.160,59 -5,62
       
FEBRUAR 01.02.2008
29.02.2008
%
Delta Plus 1.318,72 1.319,23 0,04
Fima ProActive 1.013,67 1.013,42 -0,02
Raiffeisen Akcije 941,39 927,09 -1,52
Focus Premium 1.021,34 1.056,51 3,44
Ilirika JIE 1.000,62 999,99 -0,06
KD Ekskluziv 991,89 959,29 -3,29
Delta Dynamic 1.000,14 992,46 -0,77
Citadel Triumph 1.000,00 1.004,04 0,40
BelexLine 3.669,24 3.498,76 -4,65
Belex15 2.206,42 2.089,11 -5,32
       
MART 03.03.2008
31.03.2008
%
Delta Plus 1.317,86 1.204,71 -8,59
Fima ProActive 1.013,49 945,41 -6,72
Raiffeisen Akcije 926,77 843,06 -9,03
Focus Premium 1.055,84 966,90 -8,42
Ilirika JIE 997,66 919,70 -7,81
KD Ekskluziv 956,90 849,08 -11,27
Delta Dynamic 991,24 851,92 -14,06
Citadel Triumph 1.004,53 1.020,78 1,62
BelexLine 3.486,78 3.067,75 -12,02
Belex15 2.086,75 1.718,79 -17,63
       
UKUPNO 03.09.2007 31.03.2008
%
Delta Plus 1.386,83 1.204,71 -13,13
Fima ProActive 1.107,14 945,41 -14,61
Raiffeisen Akcije 1.021,40 843,06 -17,46
Focus Premium 1.000,00 966,90 -3,31
Ilirika JIE 1.000,00 919,70 -8,03
KD Ekskluziv 1.000,00 849,08 -15,09
Delta Dynamic 1.000,00 851,92 -14,81
Citadel Triumph 1.000,00 1.020,78 2,08
BelexLine 4.539,40 3.067,75 -32,42
Belex15 2.862,75 1.718,79 -39,96
 
 
 
 

 

poseta (846) / komentara (0) Objavljeno pod Investicioni fondovi 31.03.2008. Edit

Analiza IJ investicionih fondova u Srbiji

 

Analiza IJ investicionih fondova u Srbiji septembar 2007. – februar 2008.

 

poseta (1125) / komentara (0) Objavljeno pod Investicioni fondovi 05.03.2008. Edit

Uporedni prikaz prirasta IJ u 2008.

Uporedni prikaz prirasta IJ januar-februar 2008.

Sudeći po ocenama kretanja berzanskih indeksa u našoj zemlji je sve u najboljem redu: indeksi su zabeležili blagi pad, indeksi u malom minusu, desetina procenta, trećina procenta, BelexLine oscilira oko trenutne vrednosti, mali plus za oba indeksa, indeksi i danas miruju, stagnacija indeksa, rekordni mali promet na berzi, sve više ljudi želi da ulaže u HoV... efekat kuvane žabe na delu.

poseta (809) / komentara (0) Objavljeno pod Investicioni fondovi 04.03.2008. Edit

Investicioni fondovi u februaru 2008.

DECEMBAR 03.12.2007
31.12.2007
%
Delta Plus 1.388,35 1.335,24 -3,83
Fima ProActive 1.044,41 1.029,67 -1,41
Raiffeisen Akcije 996,25 975,82 -2,05
Focus Premium 1.082,11 1.059,05 -2,13
Ilirika JIE 1.000,00 1.002,70 0,27
KD Ekskluziv 1.000,00 1.000,32 0,03
BelexLine 3.740,75 3.830,84 2,41
Belex15 2.231,99 2.318,37 3,87
       
JANUAR 03.01.2008
31.01.2008
%
Delta Plus 1.340,36 1.321,32 -1,42
Fima ProActive 1.031,57 1.016,81 -1,43
Raiffeisen Akcije 977,88 945,51 -3,31
Focus Premium 1.060,72 1.021,85 -3,66
Ilirika JIE 1.003,17 1.000,74 -0,24
KD Ekskluziv 1.000,79 991,26 -0,95
BelexLine 3.803,84 3.629,77 -4,58
Belex15 2.289,35 2.160,59 -5,62
       
FEBRUAR 01.02.2008
29.02.2008
%
Delta Plus 1.318,72 1.319,23 0,04
Fima ProActive 1.013,67 1.013,42 -0,02
Raiffeisen Akcije 941,39 927,09 -1,52
Focus Premium 1.021,34 1.056,51 3,44
Ilirika JIE 1.000,62 999,99 -0,06
KD Ekskluziv 991,89 959,29 -3,29
BelexLine 3.669,24 3.498,76 -4,65
Belex15 2.206,42 2.089,11 -5,32
       
UKUPNO 03.09.2007 29.02.2008
%
Delta Plus 1.386,83 1.319,23 -4,87
Fima ProActive 1.107,14 1.013,42 -8,47
Raiffeisen Akcije 1.021,40 927,09 -9,23
Focus Premium 1.000,00 1.056,51 5,65
Ilirika JIE 1.000,00 999,99 0,00
KD Ekskluziv 1.000,00 959,29 -4,07
BelexLine 4.539,40 3.498,76 -22,92
Belex15 2.862,75 2.089,11 -27,02
 
 
 
 

 

poseta (692) / komentara (1) Objavljeno pod Investicioni fondovi 03.03.2008. Edit

Uporedni prikaz prirasta IJ u 2008.

Uporedni prikaz prirasta
 

poseta (736) / komentara (0) Objavljeno pod Investicioni fondovi 14.02.2008. Edit

Uporedni prikaz prirasta investicionih jedinica u januaru

Uporedni prikaz prirasta IJ u januaru 2008.

U poslednje vreme svaki komentar na učinak domaćih investicionih fondova je suvišan. Dva nova investiciona fonda Ilirika JIE i KD Ekskluziv se snalaze, a najveći pad zabeležili su Raiffeisen Akcije i Focus Premium.

poseta (729) / komentara (0) Objavljeno pod Investicioni fondovi 01.02.2008. Edit

Investicioni fondovi u januaru 2008.

NOVEMBAR 01.11.2007 30.11.2007
%
Delta Plus 1.397,38 1.392,19 -0,37
Fima ProActive 1.115,92 1.048,00 -6,09
Raiffeisen Akcije 1.042,52 994,79 -4,58
Focus Premium 1.111,49 1.082,52 -2,61
BelexLine 4.113,85 3.736,48 -9,17
Belex15 2.506,42 2.226,45 -11,17
       
DECEMBAR 03.12.2007
31.12.2007
%
Delta Plus 1.388,35 1.335,24 -3,83
Fima ProActive 1.044,41 1.029,67 -1,41
Raiffeisen Akcije 996,25 975,82 -2,05
Focus Premium 1.082,11 1.059,05 -2,13
Ilirika JIE 1.000,00 1.002,70 0,27
KD Ekskluziv 1.000,00 1.000,32 0,03
BelexLine 3.740,75 3.830,84 2,41
Belex15 2.231,99 2.318,37 3,87
       
JANUAR 03.01.2008
31.01.2008
%
Delta Plus 1.340,36 1.321,32 -1,42
Fima ProActive 1.031,57 1.016,81 -1,43
Raiffeisen Akcije 977,88 945,51 -3,31
Focus Premium 1.060,72 1.021,85 -3,66
Ilirika JIE 1.003,17 1.000,74 -0,24
KD Ekskluziv 1.000,79 991,26 -0,95
BelexLine 3.803,84 3.629,77 -4,58
Belex15 2.289,35 2.160,59 -5,62
       
UKUPNO 03.09.2007 31.01.2008
%
Delta Plus 1.386,83 1.321,32 -4,72
Fima ProActive 1.107,14 1.016,81 -8,16
Raiffeisen Akcije 1.021,40 945,51 -7,43
Focus Premium 1.000,00 1.021,85 2,19
Ilirika JIE 1.000,00 1.000,74 0,07
KD Ekskluziv 1.000,00 991,26 -0,87
BelexLine 4.539,40 3.629,77 -20,04
Belex15 2.862,75 2.160,59 -24,53
 

poseta (796) / komentara (1) Objavljeno pod Investicioni fondovi 01.02.2008. Edit

Kako izabrati pravi fond?

Uporedni prikaz prirasta IJ 15. januara 2008

 
Kada bi investicioni fondovi ispunjavali i najskromnija očekivanja, naknada za kupovinu investicionih jedinica i naknada za upravljanje predstavljali bi manji problem... i jedini parametar za 'pravilan' izbor predstavljao bi ostvareni prinos. A međusobno poređenje investicionih fondova na osnovu prinosa ne govori nam ništa. Investicioni fondovi su prošle godine počinjali sa radom u različito vreme, i mislim da je nemoguće odvojiti njihove prinose od perioda u kome su pojedini počinjali i od kretanja berzanskih indeksa u tom vremenu.

Apsolutno gledano, Delta Plus završila je godinu +33,52%, ali su najveći prinos imali u početku (mart +19,03% - april +12,04% - maj +5,71% - jun -3,63% - jul +1,00% - avgust 4,18% - septembar 1,15%...), pa ih, kao ni Fimu ProActive, posle septembra ništa ne izdvaja od Raiffeisen Akcije i Focus Premiuma.

Focus Premium se istakao u teškom periodu dok su investicione jedinice ostalih fondova padale, ali posle 16. novembra i vrednost njihovih jedinica je u padu. Čini se da su njihove investicione jedinice posle početnog skoka padale više od ostalih, ali posle 16. novembra imamo situaciju: Delta Plus –3,19%; Fima ProActive –6,49%; Raiffeisen Akcije  –5,54%; Focus Premium –6,39%; BelexLine –6,86%; Belex15 –7,38%.

Tako posmatrano Fima ProActive je izvukla najdeblji kraj, ali recimo da posle 3. decembra, od kada se svi investicioni fondovi nalaze ispod početnih vrednosti na taj dan, Fima ProActive za sada najbrže grabi ka povratku na tu vrednost. Vrednost investicionih jedinica Raiffeisen Akcije izgleda ružno, ali i vrednosti Delta Plus i FimaProactive su ispod početne vrednosti na dan 16. avgusta kada je Raiffeisen Invest počeo sa radom.

Ukupna vrednost imovine investicionih fondova pada od sredine novembra, a sa najviše raspolažu Delta Plus i Raiffeisen Akcije.

Dva nova investiciona fonda, Ilirika JIE i KD Investments, ne posluju dovoljno dugo da bi se poredili sa ostalima... ali je zanimljivo da je Ilirika JIE sve do juče znala samo za rast. Neznatno, ali kako se u Sloveniji kaže, „z majhnimi koraki se daleč pride”. Investiciona klima u našoj zemlji nije baš najbolja, a pod prisilom bi se u poslednje vreme ponajpre odlučio za oročenu štednju. 

 

poseta (719) / komentara (1) Objavljeno pod Investicioni fondovi 17.01.2008. Edit


Objavljeno

Kategorije

Moji linkovi

Forumi

Investicioni fondovi u Srbiji

Opšti

Feeds

Administracija

Page Rank Checker