Investicioni fondovi u decembru 2009. godine

Završena je poslovna 2009. godina, pa možemo baciti pogled šta su investicioni fondovi u decembru učinili sa našim novcem. (Dalje)

poseta (613) / komentara (0) Objavljeno pod Investicioni fondovi 04.01.2010. Edit

Investicioni fondovi u novembru 2009.

Vreme je da pogledamo kako su u novembru 2009. godine poslovali domaći investicioni fondovi, iako sudeći po broju zabeleženih poseta za „ostvarene” stope prinosa ne postoji preveliko interesovanje. A i zašto bi, kad ne garantuju buduće prinose, koji mogu biti viši ili niži, zar ne?
 (Dalje)

poseta (613) / komentara (0) Objavljeno pod Investicioni fondovi 02.12.2009. Edit

Metoda redovne uplate fiksnih iznosa

Malim investitorima i početnicima koji ne žele prevelik rizik, a imaju redovne mesečne prihode koji nadmašuju njihove izdatke preporučuje se metoda ulaganja fiksnog iznosa na duži vremenski period. Prednosti ovakvog načina ulaganja su manji rizik u slučaju pada vrednosti investicionih jedinica, sticanje navike štednje i izbegavanje histerije ili panike na tržištu kapitala.

Tržište kapitala je nepredvidivo, a smene rasta i pada cena neizbežne i ako se investicione jedinice kupuju svakog meseca, nije važno što cene na tržištu osciliraju. Redovnim fiksnim mesečnim uplatama vrši se uprosečavanje cene po kojoj su kupljene investicione jedinice - manje investicionih jedinica kada im cene rastu i više kada im cene padaju. Mogućnost da mali ulagač uđe na tržište kapitala sa većom sumom novca u pogrešnom trenutku je smanjena. (Dalje)

poseta (566) / komentara (1) Objavljeno pod Investicioni fondovi 28.11.2009. Edit

Investicioni fondovi u oktobru 2009.

Investicione jedinice su u oktobru 2009. godine uglavnom zabeležile manji pad, osim investicionih fondova Focus novčani fond i Fima Novac.  (Dalje)

poseta (570) / komentara (0) Objavljeno pod Investicioni fondovi 02.11.2009. Edit

Investicioni fondovi u septembru 2009.

Investicione jedinice svih investicionih fondova su u septembru 2009. godine zabeležile rast. Pojedini investicioni fondovi su ispratili rast berzanskih indeksa, dok je neke investicione fondove taj rast očigledno iznenadio.  (Dalje)

poseta (530) / komentara (0) Objavljeno pod Investicioni fondovi 02.10.2009. Edit

A vi, da li dugoročno investirate?

Na današnji dan pre dve godine počeo je sa radom investicioni fond Focus Premium, koji je sa tri starija fonda (Delta Plus, Fima Proactive i Raiffeisen Akcije) činio veliku četvorku dugo i nakon ulaska ostalih fondova na tržište kapitala.

Građani Srbije su dugo čekali na osnivanje ovih finansijskih institucija iz razloga koji nisu sasvim objašnjeni; prema jednima zbog inertnosti i nekompetentnosti domaćih rukovodilaca, prema drugima zbog jakog pritiska koje su na vladajuće strukture vršile strane banke da bi koristile vakuum na tržištu kapitala.

Kao i sve novine u Srbiji, naročito iz oblasti finansija, investicioni fondovi su dočekani sa nepoverenjem. Građani posle loših iskustava sa deviznom štednjom devedesetih godina prošlog veka nisu pokazali previše interesovanja za ovaj vid ulaganja (ili štednje), odnosno tamo neke fondove. Sa druge strane, ni društva za upravljanje investicionim fondovima se nisu proslavila u marketingu. Jedno vreme su se dosledno provlačile ocene o skromnim budućim prinosima od 15-30% na godišnjem nivou uz određeni rizik zajedno sa napomenom da građani preko fondova višak kapitala stavljaju na raspolaganje privredi pod povoljnijim uslovima nego banke i tako je pomažu. I to je bilo sve. (Dalje)

poseta (633) / komentara (0) Objavljeno pod Investicioni fondovi 04.09.2009. Edit

Investicioni fondovi u avgustu 2009.

Uz stagnaciju berzanskih indeksa u avgustu ni domaći investicioni fondovi se nisu mogli bolje pokazati.
 (Dalje)

poseta (745) / komentara (0) Objavljeno pod Investicioni fondovi 01.09.2009. Edit

Investicioni fondovi u julu 2009.

Uz stagnaciju berzanskih indeksa u julu ni investicioni fondovi u Srbiji se nisu mogli bolje pokazati.
 (Dalje)

poseta (745) / komentara (0) Objavljeno pod Investicioni fondovi 06.08.2009. Edit


Objavljeno

Kategorije

Moji linkovi

Forumi

Investicioni fondovi u Srbiji

Opšti

Feeds

Administracija

Page Rank Checker