Investicioni fondovi u julu 2008.

MAJ
05.05.2008
30.05.2008
%
Delta Plus 1.126,48 1.150,32 2,12
Fima ProActive 879,56 881,44 0,21
Raiffeisen Akcije 785,15 762,58 -2,87
Focus Premium 879,99 875,81 -0,48
Ilirika JIE 882,33 911,09 3,26
KD Ekskluziv 805,73 850,86 5,60
Delta Dynamic 788,14 849,64 7,80
Citadel Triumph 1.010,41 1.049,49 3,87
Zepter Capital 1.004,89 1.007,32 0,24
BelexLine 2.802,31 3.092,43 10,35
Belex15 1.587,45 1.784,21 12,39
       
JUN
02.06.2008
30.06.2008
%
Delta Plus 1.150,09 1.131,76 -1,59
Fima ProActive 884,13 906,75 2,56
Raiffeisen Akcije 756,53 745,22 -1,49
Focus Premium 873,49 868,94 -0,52
Ilirika JIE 910,32 926,05 1,73
KD Ekskluziv 841,17 833,19 -0,95
Delta Dynamic 848,71 873,72 2,95
Citadel Triumph 1.046,94 1.110,36 6,06
Zepter Capital 1.008,10 1.041,20 3,28
Jubmes Aktiv 1.007,26 1.021,61 1,42
Kombank Infond 1.001,37 1.002,28 0,09
BelexLine 3.058,30 3.092,44 1,12
Belex15 1.755,45 1.783,28 1,59
       
JUL
01.07.2008
31.07.2008
%
Delta Plus 1.129,52 1.079,21 -4,45
Fima ProActive 906,27 869,7 -4,04
Raiffeisen Akcije 743,93 738,27 -0,76
Focus Premium 867,43 825,79 -4,80
Ilirika JIE 925,77 854,3 -7,72
KD Ekskluziv 819,64 717,82 -12,42
Delta Dynamic 868,59 796,1 -8,35
Citadel Triumph 1.112,05 1.023,51 -7,96
Zepter Capital 1.038,09 953,00 -8,20
Jubmes Aktiv 1.021,30 978,91 -4,15
Kombank Infond 996,28 915,08 -8,15
AC Fondovi Kapital 1.000,00 984,45 -1,56
Hypo Balance 1.000,00 1.002,73 0,27
BelexLine 3.052,86 2.706,06 -11,36
Belex15 1.759,29 1.511,20 -14,10
       
UKUPNO
03.09.2007
31.07.2008
%
Delta Plus 1.386,83 1.079,21 -22,18
Fima ProActive 1.107,14 869,70 -21,45
Raiffeisen Akcije 1.021,40 738,27 -27,72
Focus Premium 1.000,00 825,79 -17,42
Ilirika JIE 1.000,00 854,30 -14,57
KD Ekskluziv 1.000,00 717,82 -28,22
Delta Dynamic 1.000,00 796,10 -20,39
Citadel Triumph 1.000,00 1.023,51 2,35
Zepter Capital 1.000,00 953,00 -4,70
Jubmes Aktiv 1.000,00 978,91 -2,11
Kombank Infond 1.000,00 915,08 -8,49
AC Fondovi Kapital 1.000,00 984,45 -1,56
Hypo Balance 1.000,00 1.002,73 0,27
BelexLine 4.539,40 2.706,06 -40,39
Belex15 2.862,75 1.511,20 -47,21

 

poseta (753) / komentara (0) Objavljeno pod Investicioni fondovi 31.07.2008. Edit

Investicioni fondovi u junu 2008.

APRIL
01.04.2008
30.04.2008
%
Delta Plus 1.196,06 1.122,16 -6,18
Fima ProActive 945,08 880,11 -6,87
Raiffeisen Akcije 839,39 786,02 -6,36
Focus Premium 961,19 880,96 -8,35
Ilirika JIE 913,57 881,84 -3,47
KD Ekskluziv 837,48 800,13 -4,46
Delta Dynamic 844,62 785,13 -7,04
Citadel Triumph 1.020,87 1.008,18 -1,24
Zepter Capital 1.000,00 1.003,77 0,38
BelexLine 3.010,97 2.823,02 -6,24
Belex15 1.679,69 1.604,99 -4,45
       
MAJ
05.05.2008
30.05.2008
%
Delta Plus 1.126,48 1.150,32 2,12
Fima ProActive 879,56 881,44 0,21
Raiffeisen Akcije 785,15 762,58 -2,87
Focus Premium 879,99 875,81 -0,48
Ilirika JIE 882,33 911,09 3,26
KD Ekskluziv 805,73 850,86 5,60
Delta Dynamic 788,14 849,64 7,80
Citadel Triumph 1.010,41 1.049,49 3,87
Zepter Capital 1.004,89 1.007,32 0,24
BelexLine 2.802,31 3.092,43 10,35
Belex15 1.587,45 1.784,21 12,39
       
JUN
02.06.2008
30.06.2008
%
Delta Plus 1.150,09 1.131,76 -1,59
Fima ProActive 884,13 906,75 2,56
Raiffeisen Akcije 756,53 745,22 -1,49
Focus Premium 873,49 868,94 -0,52
Ilirika JIE 910,32 926,05 1,73
KD Ekskluziv 841,17 833,19 -0,95
Delta Dynamic 848,71 873,72 2,95
Citadel Triumph 1.046,94 1.110,36 6,06
Zepter Capital 1.008,10 1.041,20 3,28
Jubmes Aktiv 1.007,26 1.021,61 1,42
Kombank Infond 1.001,37 1.002,28 0,09
BelexLine 3.058,30 3.092,44 1,12
Belex15 1.755,45 1.783,28 1,59
       
UKUPNO
03.09.2007
30.06.2008
%
Delta Plus 1.386,83 1.131,76 -18,39
Fima ProActive 1.107,14 906,75 -18,10
Raiffeisen Akcije 1.021,40 745,22 -27,04
Focus Premium 1.000,00 868,94 -13,11
Ilirika JIE 1.000,00 926,05 -7,40
KD Ekskluziv 1.000,00 833,19 -16,68
Delta Dynamic 1.000,00 873,72 -12,63
Citadel Triumph 1.000,00 1.110,36 11,04
Zepter Capital 1.000,00 1.041,20 4,12
Jubmes Aktiv 1.000,00 1.021,61 2,16
Kombank Infond 1.000,00 1.002,28 0,23
BelexLine 4.539,40 3.092,44 -31,88
Belex15 2.862,75 1.783,28 -37,71

 

poseta (760) / komentara (0) Objavljeno pod Investicioni fondovi 30.06.2008. Edit

Pobeda tržišta kapitala nad IF?

U ovom trenutku pred ulagačima u investicione fondove nalazi se jedan zanimljiv i ružan grafik. Prikazani su berzanski indeksi i vrednosti investicionih jedinica četiri najveća i najstarija investiciona fonda u periodu od 6. septembra (kada je najmlađi među njima Focus Premium počeo sa radom) do danas.

Ako se ovaj trend nastavi, investicioni fond Raiffeisen Akcije izgubiće bitku sa tržištem kapitala, odnosno njegovim ulagačima u tom trenutku postaće isplativije da su se prošle jeseni upustili u ulaganje na berzi. Piše se novo poglavlje u poslovanju domaćih investicionih fondova. Biće zanimljivo čuti šta o tome ima da kaže društvo za upravljanje ovim fondom.  (Dalje)

poseta (805) / komentara (2) Objavljeno pod Investicioni fondovi 17.06.2008. Edit

Kada izabrati pravi investicioni fond?

Postoji jedna korisna preporuka koju iskusni ulagači upućuju početnicima, a koja im otprilike nalaže da najmanje šest meseci pre nego što se usude da ulože svoj novac prate kretanje akcija na berzi, indeksa na berzi i opšte stanje privrede u zemlji.

Sve to važi i za investicione fondove, pa sličan savet treba uputiti svakome ko se pita „kako izabrati pravi fond?” Naime, pravo pitanje glasi KADA izabrati pravi fond, a ne KAKO izabrati pravi fond. Ulaganje preko investicionog fonda predstavlja posredno ulaganje na tržištu kapitala i samim tim podložno je svim promenama na berzi. A dosadašnje iskustvo sa investicionim fondovima govori nam da su investicione jedinice još osetljivije na berzanska kretanja zbog diversifikacije sredstava, koju investicioni fondovi ističu upravo kao svoju najveću prednost u odnosu na samostalno ulaganje na berzi. (Dalje)

poseta (1172) / komentara (2) Objavljeno pod Investicioni fondovi 05.06.2008. Edit

Investicioni fondovi u maju 2008.

MART 03.03.2008
31.03.2008
%
Delta Plus 1.317,86 1.204,71 -8,59
Fima ProActive 1.013,49 945,41 -6,72
Raiffeisen Akcije 926,77 843,06 -9,03
Focus Premium 1.055,84 966,90 -8,42
Ilirika JIE 997,66 919,70 -7,81
KD Ekskluziv 956,90 849,08 -11,27
Delta Dynamic 991,24 851,92 -14,06
Citadel Triumph 1.004,53 1.020,78 1,62
BelexLine 3.486,78 3.067,75 -12,02
Belex15 2.086,75 1.718,79 -17,63
       
APRIL 01.04.2008
30.04.2008
%
Delta Plus 1.196,06 1.122,16 -6,18
Fima ProActive 945,08 880,11 -6,87
Raiffeisen Akcije 839,39 786,02 -6,36
Focus Premium 961,19 880,96 -8,35
Ilirika JIE 913,57 881,84 -3,47
KD Ekskluziv 837,48 800,13 -4,46
Delta Dynamic 844,62 785,13 -7,04
Citadel Triumph 1.020,87 1.008,18 -1,24
Zepter Capital 1.000,00 1.003,77 0,38
BelexLine 3.010,97 2.823,02 -6,24
Belex15 1.679,69 1.604,99 -4,45
       
MAJ 05.05.2008
30.05.2008
%
Delta Plus 1.126,48 1.150,32 2,12
Fima ProActive 879,56 881,44 0,21
Raiffeisen Akcije 785,15 762,58 -2,87
Focus Premium 879,99 875,81 -0,48
Ilirika JIE 882,33 911,09 3,26
KD Ekskluziv 805,73 850,86 5,60
Delta Dynamic 788,14 849,64 7,80
Citadel Triumph 1.010,41 1.049,49 3,87
Zepter Capital 1.004,89 1.007,32 0,24
BelexLine 2.802,31 3.092,43 10,35
Belex15 1.587,45 1.784,21 12,39
       
UKUPNO 03.09.2007
30.05.2008
%
Delta Plus 1.386,83 1.150,32 -17,05
Fima ProActive 1.107,14 881,44 -20,39
Raiffeisen Akcije 1.021,40 762,58 -25,34
Focus Premium 1.000,00 875,81 -12,42
Ilirika JIE 1.000,00 911,09 -8,89
KD Ekskluziv 1.000,00 850,86 -14,91
Delta Dynamic 1.000,00 849,64 -15,04
Citadel Triumph 1.000,00 1.049,49 4,95
Zepter Capital 1.000,00 1.007,32 0,73
BelexLine 4.539,40 3.092,43 -31,88
Belex15 2.862,75 1.784,21 -37,67

 

poseta (809) / komentara (0) Objavljeno pod Investicioni fondovi 01.06.2008. Edit

Investicioni fondovi u aprilu 2008.

FEBRUAR
01.02.2008
29.02.2008
%
Delta Plus 1.318,72 1.319,23 0,04
Fima ProActive 1.013,67 1.013,42 -0,02
Raiffeisen Akcije 941,39 927,09 -1,52
Focus Premium 1.021,34 1.056,51 3,44
Ilirika JIE 1.000,62 999,99 -0,06
KD Ekskluziv 991,89 959,29 -3,29
Delta Dynamic 1.000,14 992,46 -0,77
Citadel Triumph 1.000,00 1.004,04 0,40
BelexLine 3.669,24 3.498,76 -4,65
Belex15 2.206,42 2.089,11 -5,32
       
MART
03.03.2008
31.03.2008
%
Delta Plus 1.317,86 1.204,71 -8,59
Fima ProActive 1.013,49 945,41 -6,72
Raiffeisen Akcije 926,77 843,06 -9,03
Focus Premium 1.055,84 966,90 -8,42
Ilirika JIE 997,66 919,70 -7,81
KD Ekskluziv 956,90 849,08 -11,27
Delta Dynamic 991,24 851,92 -14,06
Citadel Triumph 1.004,53 1.020,78 1,62
BelexLine 3.486,78 3.067,75 -12,02
Belex15 2.086,75 1.718,79 -17,63
       
APRIL
01.04.2008
30.04.2008
%
Delta Plus 1.196,06 1.122,16 -6,18
Fima ProActive 945,08 880,11 -6,87
Raiffeisen Akcije 839,39 786,02 -6,36
Focus Premium 961,19 880,96 -8,35
Ilirika JIE 913,57 881,84 -3,47
KD Ekskluziv 837,48 800,13 -4,46
Delta Dynamic 844,62 785,13 -7,04
Citadel Triumph 1.020,87 1.008,18 -1,24
Zepter Capital 1.000,00 1.003,77 0,38
BelexLine 3.010,97 2.823,02 -6,24
Belex15 1.679,69 1.604,99 -4,45
       
UKUPNO
03.09.2007
05.05.2008
%
Delta Plus 1.386,83 1.126,48 -18,77
Fima ProActive 1.107,14 879,56 -20,56
Raiffeisen Akcije 1.021,40 785,15 -23,13
Focus Premium 1.000,00 879,99 -12,00
Ilirika JIE 1.000,00 882,33 -11,77
KD Ekskluziv 1.000,00 805,73 -19,43
Delta Dynamic 1.000,00 788,14 -21,19
Citadel Triumph 1.000,00 1.010,41 1,04
Zepter Capital 1.000,00 1.004,89 0,49
BelexLine 4.539,40 2.802,31 -38,27
Belex15 2.862,75 1.587,45 -44,55

 

poseta (794) / komentara (0) Objavljeno pod Investicioni fondovi 06.05.2008. Edit

Uporedni prikaz prirasta IJ u 2008.

 
Uporedni prikaz prirasta IJ 15. aprila 2008.
 

poseta (681) / komentara (0) Objavljeno pod Investicioni fondovi 16.04.2008. Edit

Investicioni fondovi u aprilu – presek

FEBRUAR
01.02.2008
29.02.2008
%
Delta Plus 1.318,72 1.319,23 0,04
Fima ProActive 1.013,67 1.013,42 -0,02
Raiffeisen Akcije 941,39 927,09 -1,52
Focus Premium 1.021,34 1.056,51 3,44
Ilirika JIE 1.000,62 999,99 -0,06
KD Ekskluziv 991,89 959,29 -3,29
Delta Dynamic 1.000,14 992,46 -0,77
Citadel Triumph 1.000,00 1.004,04 0,40
BelexLine 3.669,24 3.498,76 -4,65
Belex15 2.206,42 2.089,11 -5,32
MART
03.03.2008
31.03.2008
%
Delta Plus 1.317,86 1.204,71 -8,59
Fima ProActive 1.013,49 945,41 -6,72
Raiffeisen Akcije 926,77 843,06 -9,03
Focus Premium 1.055,84 966,90 -8,42
Ilirika JIE 997,66 919,70 -7,81
KD Ekskluziv 956,90 849,08 -11,27
Delta Dynamic 991,24 851,92 -14,06
Citadel Triumph 1.004,53 1.020,78 1,62
BelexLine 3.486,78 3.067,75 -12,02
Belex15 2.086,75 1.718,79 -17,63
APRIL
01.04.2008
15.04.2008
%
Delta Plus 1.196,06 1.168,71 -2,29
Fima ProActive 945,08 932,39 -1,34
Raiffeisen Akcije 839,39 806,68 -3,90
Focus Premium 961,19 940,54 -2,15
Ilirika JIE 913,57 908,53 -0,55
KD Ekskluziv 837,48 811,99 -3,04
Delta Dynamic 844,62 812,10 -3,85
Citadel Triumph 1.020,87 1.015,60 -0,52
BelexLine 3.010,97 2.800,53 -6,99
Belex15 1.679,69 1.553,14 -7,53
UKUPNO
03.09.2007
15.04.2008
%
Delta Plus 1.386,83 1.139,50 -17,83
Fima ProActive 1.107,14 906,23 -18,15
Raiffeisen Akcije 1.021,40 802,79 -21,40
Focus Premium 1.000,00 919,97 -8,00
Ilirika JIE 1.000,00 896,03 -10,40
KD Ekskluziv 1.000,00 785,54 -21,45
Delta Dynamic 1.000,00 786,11 -21,39
Citadel Triumph 1.000,00 1.013,05 1,31
BelexLine 4.539,40 2.800,53 -38,31
Belex15 2.862,75 1.553,14 -45,75

 

poseta (806) / komentara (0) Objavljeno pod Investicioni fondovi 15.04.2008. Edit


Objavljeno

Kategorije

Moji linkovi

Forumi

Investicioni fondovi u Srbiji

Opšti

Feeds

Administracija

Page Rank Checker