Kada izabrati pravi investicioni fond?

05.06.2008. godine

Postoji jedna korisna preporuka koju iskusni ulagači upućuju početnicima, a koja im otprilike nalaže da najmanje šest meseci pre nego što se usude da ulože svoj novac prate kretanje akcija na berzi, indeksa na berzi i opšte stanje privrede u zemlji.

Sve to važi i za investicione fondove, pa sličan savet treba uputiti svakome ko se pita „kako izabrati pravi fond?” Naime, pravo pitanje glasi KADA izabrati pravi fond, a ne KAKO izabrati pravi fond. Ulaganje preko investicionog fonda predstavlja posredno ulaganje na tržištu kapitala i samim tim podložno je svim promenama na berzi. A dosadašnje iskustvo sa investicionim fondovima govori nam da su investicione jedinice još osetljivije na berzanska kretanja zbog diversifikacije sredstava, koju investicioni fondovi ističu upravo kao svoju najveću prednost u odnosu na samostalno ulaganje na berzi.

Za tek nešto više od godinu dana neki investicioni fondovi uspeli su da ostvare velike dobitke objašnjene uspešnim rukovođenjem u interesu malih ulagača, a neki velike gubitke objašnjene neuspešnim rukovođenjem na štetu malih ulagača. U poslednje vreme investicioni fondovi izgubili su veliki deo sredstava kojima su upravljali, jednim delom zbog investitora koji su u panici (u našoj zemlji uvek ima razloga za paniku) povukli novac iz investicionih fondova (što je vodilo dodatnom padu investicionih jedinica), a drugim delom zbog manje vrednosti akcija koje imaju u portfelju.

Investicioni fondovi predstavljeni su kao institucija koja polako i sigurno dobija trgovinom akcijama na berzi, bez obzira na kretanje berzanskih indeksa, odnosno na samo stanje na berzi. Pošto za sve ovo vreme niko iz industrije investicionih fondova nije našao za shodno da se odredi u odnosu na kretanje na berzi, hajde da to učinimo sami i bacimo pogled unazad kako je to u stvari izgledalo.

Početak rada investicionih fondova u odnosu na BelexLine i Belex15

Pred nama je grafik koji prikazuje kretanje indeksa Belexline u periodu od 9. januara 2006. do 30. maja 2008. i predstavljen je debelom crnom linijom. Uporedo sa indeksom Belexline prikazan je indeks Belex15 onako kako bi izgledao sa zamišljenom istom početnom vrednošću kao Belexline 9. januara 2006. Oba indeksa tokom 2006. godine postepeno rastu, a početkom 2007. godine naglo rastu zbog velikih očekivanja investitora da će Srbija krenuti putem evropskih integracija (pri tom mislim na saradnju i sa EU i sa Rusijom kao evropskom zemljom).

Nešto tanjim obojenim linijama predstavljene su investicione jedinice fondova sa zamišljenim početnim vrednostima izjednačenim sa vrednošću indeksa Belexline na dan početka njihovog rada, a prema zabeleženom učinku i pošto vremenom takav zamišljeni prikaz gubi smisao oni blede.

Početkom 2007. godine na berzu stupa prvi domaći investicioni fond, Delta Plus, koji na pozitivnom talasu ostvaruje lep rast investicionih jedinica, iako mu tek šest meseci kasnije uspeva da pobedi tržište kapitala. U to vreme razni koalicioni partneri pregovarali su o principima na kojima će se zasnivati buduća vlada (petom čulu, šestom elementu i sedmom svetskom čudu), pa su na svaku pozitivnu vest indeksi skakali u nebo i da se sve manje dramatično odvijalo, ovaj fond bi ranije pobedio indekse.

FIMA Invest ušao je na berzu gotovo na samom istorijskom maksimumu indeksa Belexline, ali mu to nije smetalo da iz kretanja akcija na tržištu iscedi maksimum. Raiffeisen Akcije i Focus Premium na tržište stupaju nakon određenog otrežnjenja i u tom trenutku imaju prividno lak zadatak da sačekaju izlazak iz tzv. korekcije na berzi i vinu se u nove visine.

Tokom jeseni novi problemi političke i ekonomske prirode obaraju indekse na berzi, a prepumpanim i pregrejanim akcijama tržište određuje realniju nižu cenu, sužavajući manevarski prostor investicionim fondovima. Četiri velika investiciona fonda neko vreme odolevaju, a svaki naredni investicioni fond suočava se sa teškoćama tokom prikupljanja sredstava i daljim strmim padom indeksa na berzi. Ulagači gube poverenje i povlače se, prouzrokujući dalji pad vrednosti investicionih jedinica, a optimisti počinju da pričaju o dugoročnim investicionim horizontima koji dele uspešne od neuspešnih ulagača (stvarajući besmislenu podelu na uspešne i neuspešne ulagače u investicione fondove).

Međutim, investicioni fondovi kao „proizvod u pionirskoj fazi”, koji bez obzira na ostvarene gubitke ne snose odgovornost, osim posredne (kroz gubitak sredstava za poslovanje), ostvaruju ogromne prihode društvima za upravljanje investicionim fondovima, koja uvek naplaćuju svoju uslugu. Zato je potrebno naglasiti da je industrija investicionih fondova kao i svaka druga i radi prvenstveno u svoju korist. Novi investicioni fondovi pojavljivaće se bez obzira na padove na berzi sve dok ima „malog” kapitala, na vama je da odlučite KADA ćete uložiti svoj novac.

 

Komentara 2 / 1282 Napiši svoj komentar

  • 1. Tekstopisac  |  05.06.2008.

    A gde si ti uložio?

  • 2. accountant  |  05.06.2008.

    Ne, ne, ne, pogrešno pitanje... Pravo pitanje bilo bi „A kada si ti uložio”?

Odgovori

Dodaj komentar

Zapamti me


Objavljeno

Kategorije

Moji linkovi

Forumi

Investicioni fondovi u Srbiji

Opšti

Feeds

Administracija

Page Rank Checker