IF sentiment u julu 2008.

IF sentiment pokazuje koliko moraju porasti investicione jedinice da bi se inicijalni investitori vratili na nulu.  (Dalje)

poseta (869) / komentara (0) Objavljeno pod IF sentiment 31.07.2008. Edit

Investicioni fondovi u julu 2008.

MAJ
05.05.2008
30.05.2008
%
Delta Plus 1.126,48 1.150,32 2,12
Fima ProActive 879,56 881,44 0,21
Raiffeisen Akcije 785,15 762,58 -2,87
Focus Premium 879,99 875,81 -0,48
Ilirika JIE 882,33 911,09 3,26
KD Ekskluziv 805,73 850,86 5,60
Delta Dynamic 788,14 849,64 7,80
Citadel Triumph 1.010,41 1.049,49 3,87
Zepter Capital 1.004,89 1.007,32 0,24
BelexLine 2.802,31 3.092,43 10,35
Belex15 1.587,45 1.784,21 12,39
       
JUN
02.06.2008
30.06.2008
%
Delta Plus 1.150,09 1.131,76 -1,59
Fima ProActive 884,13 906,75 2,56
Raiffeisen Akcije 756,53 745,22 -1,49
Focus Premium 873,49 868,94 -0,52
Ilirika JIE 910,32 926,05 1,73
KD Ekskluziv 841,17 833,19 -0,95
Delta Dynamic 848,71 873,72 2,95
Citadel Triumph 1.046,94 1.110,36 6,06
Zepter Capital 1.008,10 1.041,20 3,28
Jubmes Aktiv 1.007,26 1.021,61 1,42
Kombank Infond 1.001,37 1.002,28 0,09
BelexLine 3.058,30 3.092,44 1,12
Belex15 1.755,45 1.783,28 1,59
       
JUL
01.07.2008
31.07.2008
%
Delta Plus 1.129,52 1.079,21 -4,45
Fima ProActive 906,27 869,7 -4,04
Raiffeisen Akcije 743,93 738,27 -0,76
Focus Premium 867,43 825,79 -4,80
Ilirika JIE 925,77 854,3 -7,72
KD Ekskluziv 819,64 717,82 -12,42
Delta Dynamic 868,59 796,1 -8,35
Citadel Triumph 1.112,05 1.023,51 -7,96
Zepter Capital 1.038,09 953,00 -8,20
Jubmes Aktiv 1.021,30 978,91 -4,15
Kombank Infond 996,28 915,08 -8,15
AC Fondovi Kapital 1.000,00 984,45 -1,56
Hypo Balance 1.000,00 1.002,73 0,27
BelexLine 3.052,86 2.706,06 -11,36
Belex15 1.759,29 1.511,20 -14,10
       
UKUPNO
03.09.2007
31.07.2008
%
Delta Plus 1.386,83 1.079,21 -22,18
Fima ProActive 1.107,14 869,70 -21,45
Raiffeisen Akcije 1.021,40 738,27 -27,72
Focus Premium 1.000,00 825,79 -17,42
Ilirika JIE 1.000,00 854,30 -14,57
KD Ekskluziv 1.000,00 717,82 -28,22
Delta Dynamic 1.000,00 796,10 -20,39
Citadel Triumph 1.000,00 1.023,51 2,35
Zepter Capital 1.000,00 953,00 -4,70
Jubmes Aktiv 1.000,00 978,91 -2,11
Kombank Infond 1.000,00 915,08 -8,49
AC Fondovi Kapital 1.000,00 984,45 -1,56
Hypo Balance 1.000,00 1.002,73 0,27
BelexLine 4.539,40 2.706,06 -40,39
Belex15 2.862,75 1.511,20 -47,21

 

poseta (938) / komentara (0) Objavljeno pod Investicioni fondovi 31.07.2008. Edit

Kretanje vrednosti imovine IF u prvom polugodištu 2008.

Imovina IF u prvom polugodištu 2008.
 

poseta (804) / komentara (0) Objavljeno pod Investicioni fondovi - imovina 31.07.2008. Edit

Imovina IF u julu 2008.

Vrednost imovine domaćih investicionih fondova 31. jula 2008. iznosila je 3.286.066.438 RSD, odnosno 42.551.903 € i nije zabeležila rast uprkos tome što su se na tržištu kapitala pojavila dva nova investiciona fonda, AC Fondovi i Hypo Balance.

Mali investitori koji se povlače sa tržišta kapitala, kroz ulaganje u investicione fondove ili neposredno učešće na berzi, očigledno ne tumače signale koje je poslala novoformirana Vlada Srbije u skladu sa žarom koji je novoformirana Vlada u predizbornoj atmosferi pokušala da nametne. O stranim investitorima da ne govorimo, imaju oni svoje muke sa kojima će izgleda tek morati da se suoče.

Imovina investicionog fonda Delta Plus u ovoj godini se prepolovila, mada treba uzeti u obzir da je deo ulagača migrirao u „agresivniji” Delta Dynamic. Četiri najveća investiciona fonda i dalje raspolažu sa 77,97%, a prvih pet sa 84,64% ukupne imovine investicionih fondova. (Dalje)

poseta (851) / komentara (0) Objavljeno pod Investicioni fondovi - imovina 31.07.2008. Edit

IF sentiment - presek

IF sentiment pokazuje koliko moraju porasti investicione jedinice da bi se inicijalni investitori vratili na nulu.  (Dalje)

poseta (785) / komentara (0) Objavljeno pod IF sentiment 15.07.2008. Edit

Investicioni fondovi u junu 2008.

APRIL
01.04.2008
30.04.2008
%
Delta Plus 1.196,06 1.122,16 -6,18
Fima ProActive 945,08 880,11 -6,87
Raiffeisen Akcije 839,39 786,02 -6,36
Focus Premium 961,19 880,96 -8,35
Ilirika JIE 913,57 881,84 -3,47
KD Ekskluziv 837,48 800,13 -4,46
Delta Dynamic 844,62 785,13 -7,04
Citadel Triumph 1.020,87 1.008,18 -1,24
Zepter Capital 1.000,00 1.003,77 0,38
BelexLine 3.010,97 2.823,02 -6,24
Belex15 1.679,69 1.604,99 -4,45
       
MAJ
05.05.2008
30.05.2008
%
Delta Plus 1.126,48 1.150,32 2,12
Fima ProActive 879,56 881,44 0,21
Raiffeisen Akcije 785,15 762,58 -2,87
Focus Premium 879,99 875,81 -0,48
Ilirika JIE 882,33 911,09 3,26
KD Ekskluziv 805,73 850,86 5,60
Delta Dynamic 788,14 849,64 7,80
Citadel Triumph 1.010,41 1.049,49 3,87
Zepter Capital 1.004,89 1.007,32 0,24
BelexLine 2.802,31 3.092,43 10,35
Belex15 1.587,45 1.784,21 12,39
       
JUN
02.06.2008
30.06.2008
%
Delta Plus 1.150,09 1.131,76 -1,59
Fima ProActive 884,13 906,75 2,56
Raiffeisen Akcije 756,53 745,22 -1,49
Focus Premium 873,49 868,94 -0,52
Ilirika JIE 910,32 926,05 1,73
KD Ekskluziv 841,17 833,19 -0,95
Delta Dynamic 848,71 873,72 2,95
Citadel Triumph 1.046,94 1.110,36 6,06
Zepter Capital 1.008,10 1.041,20 3,28
Jubmes Aktiv 1.007,26 1.021,61 1,42
Kombank Infond 1.001,37 1.002,28 0,09
BelexLine 3.058,30 3.092,44 1,12
Belex15 1.755,45 1.783,28 1,59
       
UKUPNO
03.09.2007
30.06.2008
%
Delta Plus 1.386,83 1.131,76 -18,39
Fima ProActive 1.107,14 906,75 -18,10
Raiffeisen Akcije 1.021,40 745,22 -27,04
Focus Premium 1.000,00 868,94 -13,11
Ilirika JIE 1.000,00 926,05 -7,40
KD Ekskluziv 1.000,00 833,19 -16,68
Delta Dynamic 1.000,00 873,72 -12,63
Citadel Triumph 1.000,00 1.110,36 11,04
Zepter Capital 1.000,00 1.041,20 4,12
Jubmes Aktiv 1.000,00 1.021,61 2,16
Kombank Infond 1.000,00 1.002,28 0,23
BelexLine 4.539,40 3.092,44 -31,88
Belex15 2.862,75 1.783,28 -37,71

 

poseta (945) / komentara (0) Objavljeno pod Investicioni fondovi 30.06.2008. Edit

IF sentiment u junu 2008.

IF sentiment pokazuje koliko moraju porasti investicione jedinice da bi se inicijalni investitori vratili na nulu.  (Dalje)

poseta (820) / komentara (0) Objavljeno pod IF sentiment 30.06.2008. Edit

Imovina investicionih fondova u junu 2008.

Investicioni fond udeo u imovini % Δ (2008.) %
Delta Plus 23,18 -44,96
FIMA ProActive 25,55 -13,10
Raiffeisen Akcije 18,31 -42,95
Focus Premium 6,74 -26,72
Ilirika JIE 1,30 6,32
KD Ekskluziv 0,60 -12,44
Delta Dynamic 3,06 2,49
Citadel Triumph 4,62 31,50
Zepter Capital 11,93 3,87
Jubmes Activ 0,58 8,83
Kombank Infond 4,11 8,10
Ukupno RSD 3.526.880.016,69 -12,85
Ukupno € 44.522.712,36 -11,99

 

poseta (879) / komentara (0) Objavljeno pod Investicioni fondovi - imovina 30.06.2008. Edit


Objavljeno

Kategorije

Moji linkovi

Forumi

Investicioni fondovi u Srbiji

Opšti

Feeds

Administracija

Page Rank Checker