Imovina investicionih fondova

Ukupna imovina investicionih fondova koji posluju kod nas iznosila je 15. oktobra 2007. godine 4.796.322.005,09 RSD, odnosno 59.954.025,06 €.

Na osnovu pojedinačnih vrednosti imovine moguće je predstaviti udeo pojedinih fondova u ukupnoj imovini sa kojom nastupaju na tržištu kapitala.
 (Dalje)

poseta (1069) / komentara (0) Objavljeno pod Investicioni fondovi - imovina 15.10.2007. Edit

Prirast investicionih jedinica u odnosu na BELEXline

Ovaj put su istorijske vrednosti investicionih jedinica izražene u procentima prirasta vrednosti i predstavljene u sledećem grafiku, s tim što se porede sa berzanskim indeksom BELEXline. Grafik ilustruje kako su se fondovi snalazili na berzi.

Grafik prikazuje prirast u procentima i da sve vrednosti iznad nule znače da je tog dana vrednost investicione jedinice porasla, a sve vrednosti ispod nule znače da je tog dana vrednost investicione jedinice padala, bez obzira da li je linija u usponu ili padu.

 

Prirast investicionih jedinica u odnosu na BELEXline u avgustu i septembru
 

 

poseta (1083) / komentara (0) Objavljeno pod Investicioni fondovi 06.10.2007. Edit

Imovina investicionih fondova

Ukupna imovina investicionih fondova koji posluju kod nas iznosila je 5. oktobra 2007. godine 4.699.432.705,45 RSD, odnosno 58.742.908,82€.

Na osnovu pojedinačnih vrednosti imovine moguće je predstaviti udeo pojedinih fondova u ukupnoj imovini sa kojom nastupaju na tržištu kapitala.
 (Dalje)

poseta (1025) / komentara (0) Objavljeno pod Investicioni fondovi - imovina 06.10.2007. Edit

Uporedni prikaz prirasta investicionih jedinica u avgustu i septembru

Istorijske vrednosti investicionih jedinica sam izrazio u procentima prirasta vrednosti i predstavio u sledećem grafiku, koji prikazuje kako su se fondovi snalazili u pojedinim danima i da li svi prate iste trendove.

Grafik prikazuje prirast u procentima i da sve vrednosti iznad nule znače da je tog dana vrednost investicione jedinice porasla, a sve vrednosti ispod nule znače da je tog dana vrednost investicione jedinice padala.

Uporedni prikaz prirasta vrednosti investicionih jedinica investicionih fondova u avgustu i septembru

poseta (1149) / komentara (0) Objavljeno pod Investicioni fondovi 03.10.2007. Edit

Investicioni fondovi u avgustu i septembru

Pozabavio sam se istorijskim vrednostima investicionih jedinica u domaćim investicionim fondovima po mesecima i prinose izrazio u procentima.

Prikaz je više ilustrativan nego što govori o uspešnosti pojedinačnih fondova. Dani su izabrani proizvoljno – početak i kraj meseca. Vrednosti investicionih jedinica se menjaju svakog dana, pa samo za dan razlike imamo potpuno drukčije rezultate. Npr. vrednost I.J. Delta Investments je 1. septembra 1.386,83 RSD, što do 28. septembra daje prinos od 0,58%. Ako uzmemo u obzir vrednost od 31. avgusta – do 28. septembra imamo prinos od 0,83%.

Investiciona jedinica Delta Investments je od početne vrednosti ostvarila prinos od 39,491%, ali u septembru su berzanski indeksi uglavnom padali, pa su tablice dobar pokazatelj kako se koji investicioni fond snašao u tom periodu. Fima Invest ima u septembru prividno veliki pad, ali dobar rezultat iz avgusta nije poništen. Fokus Premium je za kratko vreme ostvario fantastične rezultate i kako su počeli sa radom 6. septembra, mislim da im nedostaju tri radna dana 3-6. septembra za još bolji prinos. Isto važi za Raiffeisen Invest u avgustu, jer su počeli sa radom tek 16. avgusta.

AVGUST  01.08.2007 31.08.2007 %
Delta Investments 1.340,97 1.383,42 3,17
Fima Invest a.d. 1.059,00 1.106,69 4,50
Raiffeisen Invest (16.) 1.000,00 1.020,72 2,07
       
SEPTEMBAR
03.09.2007 28.09.2007 %
Delta Plus 1.386,83 1.394,91 0,58
Fima ProActive 1.107,14 1.094,11 -1,18
Raiffeisen Akcije 1.021,40 1.031,74 1,01
Focus Premium (6.) 1.000,00 1.021,54 2,15
       
UKUPNO
01.08.2007 28.09.2007 %
Delta Plus 1.340,97 1.394,91 4,02
Fima ProActive 1.059,00 1.094,11 3,32
Raiffeisen Akcije 1.000,00 1.031,74 3,17
Focus Premium 1.000,00 1.021,54 2,15
 


 


 


 Investitori koji su poverenje poklonili investicionom fondu Raiffeisen Invest polako izlaze iz minusa. Ako misle da su do sada ostvarili prihode, varaju se, zato što još uvek pokrivaju ulaznu proviziju i fiksnu tarifu za otvaranje dinarskog računa u Raiffeisen banci.

Za izlazak iz minusa za investiciju u 40 I.J. je potreban prinos 4,29%, odnosno vrednosti I.J. od 1042,92 RSD, a za ulaganja od 80 i 160 I.J. prinosi 3,91 i 3,72%, odnosno vrednosti I.J. 1039,14 RSD i 1037,25 RSD. Za njih je takođe svaka briga o porezu na kapitalnu dobit još uvek suvišna. U potreban prinos nije uračunato održavanje dinarskog računa (150,00 RSD mesečno). Prošla su dva meseca i investitori koji dinarski račun ne koriste u druge svrhe treba da uračunaju taj izdatak.

poseta (1134) / komentara (0) Objavljeno pod Investicioni fondovi 02.10.2007. Edit

«Prethodni   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Objavljeno

Kategorije

Moji linkovi

Forumi

Investicioni fondovi u Srbiji

Opšti

Feeds

Administracija

Page Rank Checker