Čarobna kombinacija uspona i pada

Vrednost investicione jedinice izračunava se kao neto vrednost imovine fonda podeljene sa brojem investicionih jedinica, što vrednost investicione jedinice čini nezavisnom od toga da li je fond izgubio ili dobio nove ulagače.

Ako vrednost imovine fonda poraste i vrednost investicione jedinice padne, znači da je fond dobio nove ulagače ili su ulagači kupili dodatne investicione jedinice.

Ako vrednost imovine fonda padne i vrednost investicione jedinice poraste, znači da je fond izgubio ulagače ili su ulagači prodali deo investicionih jedinica.

Slučajevi kada vrednost imovine fonda i vrednost investicione jedinice porastu i kada vrednost imovine fonda i vrednost investicione jedinice padnu ne govore nam koliko u porastu vrednosti imovine fonda učestvuje broj novih ulagača, a koliko dobar poslovni uspeh, odnosno koliko u padu vrednosti imovine fonda i vrednosti investicione jedinice učestvuje broj izgubljenih ulagača, a koliko loš poslovni uspeh.

poseta (802) / komentara (0) Objavljeno pod Investicioni fondovi 16.11.2007. Edit

Uporedni prikaz prirasta investicionih jedinica – zaključak

Nedavno sam u zamišljenom slučaju u kome svi fondovi počinju sa radom 6. septembra prikazao stanje i vrednosti investicionih jedinica prema ostvarenom učinku do početka novembra. Kada vrednosti investicionih jedinica svedemo na zajednički imenitelj i posmatramo ih u datim uslovima, iz grafika možemo u najmanju ruku zaključiti da:
• su svi investicioni fondovi pobedili tržište kapitala. U praksi to znači da investitori mogu zadovoljno odahnuti, ako im odgovara tapkanje u mestu dok je berza u silaznom trendu. Slaba je uteha gubiti manje dok neko gubi više i imamo pojavu izlaska iz investicionih fondova i predavanja sredstava bankama na oročenu štednju, deviznu, za svaki slučaj. Ako to nisu prvi rezultati ekonomskih mera kojima se naša zemlja bori protiv prebrzog privrednog rasta!
• nema veće razlike u učinku Delta Plus, Raiffeisen Akcije i Fima ProActive, osim neznatnih preplitanja i povremenih posrnuća ispod početne vrednosti zamišljene vrednosti investicione jedinice od 1.000 RSD. U praksi to znači da investitor koji je posle 6. septembra uložio u jedan od tri navedena fonda nema mnogo razloga za brigu oko pravilnog izbora, gubitak ili dobitak su simbolični u odnosu na očekivano i mogu biti osnov za dobru pošalicu svake vrste, o porezu na kapitalnu dobit da ne govorimo
• je najmlađi investicioni fond Focus Premium ostvario značajan uspeh u odnosu na starije fondove iz razloga koji investitorima svake vrste nisu sasvim jasni, ali su voljni da taj uspeh objasne na različite maštovite načine. Nije problem u nagibu grafika Focus Premium, već što ostali sa njim ne pletu „riblju kost”.

Na ostvareni učinak investicionih fondova ne možemo da utičemo, ali možemo menjati našu perspektivu i donekle date uslove. Na koji način će takva posmatranja promeniti naša buduća očekivanja, videćemo u nastavku.

poseta (1372) / komentara (0) Objavljeno pod Investicioni fondovi 16.11.2007. Edit

Imovina investicionih fondova

Ukupna imovina domaćih investicionih fondova iznosila je 15. novembra 2007. godine 4.779.753.683 RSD, odnosno 61.929.952 €.

Na osnovu pojedinačnih vrednosti imovine predstavljen je udeo pojedinih fondova u ukupnoj imovini domaćih investicionih fondova na tržištu kapitala.

Nedelja štednje iz slamarica Srbije izvukla je preko 300 miliona evra, pa evo besplatnog saveta investicionim fondovima: možda bi trebalo organizovati nedelju ulaganja u Srbiji? Inače, pojedinačni udeli se naizgled nisu mnogo promenili, ali procenat tu i tamo, Focus Premium je od početka oktobra zahvaljujući atraktivnim prinosima u vreme pada na berzi skoro udvostručio imovinu kojom raspolaže.
 (Dalje)

poseta (884) / komentara (0) Objavljeno pod Investicioni fondovi - imovina 15.11.2007. Edit

Uporedni prikaz prirasta investicionih jedinica

Evo i prave poslastice za sladokusce... Svi znaju kako treba, ali se malo ko laća mača. Zamislimo situaciju u kojoj svi domaći investicioni fondovi počinju sa radom 6. septembra (prema najmlađem investicionom fondu) sa početnom vrednošću investicione jedinice 1000,00 RSD. Grafici procentualnog prirasta vrednosti investicionih jedinica su izgleda previše apstraktni, pa se nadam da sledeći grafik bolje ilustruje kako bi se do 9. novembra kretale vrednosti pojedinih investicionih jedinica prema zabeleženom učinku.

Uporedni prikaz prirasta investicionih jedinica

poseta (1161) / komentara (1) Objavljeno pod Investicioni fondovi 10.11.2007. Edit

Imovina investicionih fondova

Ukupna imovina investicionih fondova koji posluju kod nas iznosila je 9. novembra 2007. godine 4.813.875.661 RSD, odnosno 60.666.359 €.

Na osnovu pojedinačnih vrednosti imovine moguće je predstaviti udeo pojedinih fondova u ukupnoj imovini sa kojom nastupaju na tržištu kapitala.
 (Dalje)

poseta (936) / komentara (0) Objavljeno pod Investicioni fondovi - imovina 10.11.2007. Edit

Prirast investicionih jedinica u odnosu na berzanske indekse u oktobru

Istorijske vrednosti investicionih jedinica izražene su u procentima prirasta vrednosti i predstavljene u sledećem grafiku, s tim što se porede sa berzanskim indeksima BELEXline i BELEX15. Grafik ilustruje kako su se fondovi snalazili na berzi.

Grafik prikazuje prirast u procentima i da sve vrednosti iznad nule znače da je tog dana vrednost investicione jedinice porasla, a sve vrednosti ispod nule znače da je tog dana vrednost investicione jedinice padala, bez obzira da li je linija u usponu ili padu.

 


 

poseta (960) / komentara (0) Objavljeno pod Investicioni fondovi 07.11.2007. Edit

Investicioni fondovi u septembru i oktobru

Domaći investicioni fondovi u septembru i oktobru.

SEPTEMBAR 03.09.2007 28.09.2007 %
Delta Plus 1.386,83 1.394,91 0,58
Fima ProActive 1.107,14 1.094,11 -1,18
Raiffeisen Akcije 1.021,40 1.031,74 1,01
Focus Premium 1.000,00 1.021,54 2,15
BelexLine 4.539,40 4.430,94 -2,39
Belex15 2.862,75 2.814,25 -1,69
       
OKTOBAR 01.10.2007 31.10.2007 %
Delta Plus 1.399,21 1.413,16 1,00
Fima ProActive 1.097,10 1.126,36 2,67
Raiffeisen Akcije 1.031,95 1.051,16 1,86
Focus Premium 1.024,04 1.081,39 5,60
BelexLine 4.441,75 4.131,16 -6,99
Belex15 2.820,57 2.513,31 -10,89
       
UKUPNO 03.09.2007 31.10.2007 %
Delta Plus 1.386,83 1.400,05 0,95
Fima ProActive 1.107,14 1.120,35 1,19
Raiffeisen Akcije 1.021,40 1.045,73 2,38
Focus Premium 1.000,00 1.111,97 11,20
BelexLine 4.539,40 4.131,16 -8,99
Belex15 2.862,75 2.513,31 -12,21
 


 


 


 


 

poseta (902) / komentara (0) Objavljeno pod Investicioni fondovi 01.11.2007. Edit

Imovina investicionih fondova

Ukupna imovina investicionih fondova koji posluju kod nas iznosila je 31. oktobra 2007. godine 4.840.473.245 RSD, odnosno 63.026.995 €.

Na osnovu pojedinačnih vrednosti imovine moguće je predstaviti udeo pojedinih fondova u ukupnoj imovini sa kojom nastupaju na tržištu kapitala.
 (Dalje)

poseta (957) / komentara (0) Objavljeno pod Investicioni fondovi - imovina 31.10.2007. Edit


Objavljeno

Kategorije

Moji linkovi

Forumi

Investicioni fondovi u Srbiji

Opšti

Feeds

Administracija

Page Rank Checker