Imovina investicionih fondova u januaru 2008.

Vrednost imovine sedam domaćih investicionih fondova 31. januara 2008. iznosila je 3.930.252.938 RSD, odnosno 47.341.152 € i još uvek se smanjuje koracima od po dvadesetak miliona dinara dnevno. Sa radom je počeo novi investicioni fond Delta Dynamic, koji obećava nešto veće prinose od Delta Plus.
 (Dalje)

poseta (994) / komentara (0) Objavljeno pod Investicioni fondovi - imovina 31.01.2008. Edit

Imovina investicionih fondova

Vrednost imovine šest domaćih investicionih fondova 18. januara 2008. iznosila je 3.965.592.796 RSD, odnosno otprilike 48.526.351 €.

U poslednje vreme u medijima je objavljeno nekoliko afirmativnih članaka o investicionim fondovima u kojima je pisalo da investicioni fondovi učestvuju na tržištu kapitala sa preko 60 miliona evra. Istina je, međutim, da se imovina investicionih fondova od novembra neprekidno smanjuje, jer zbog prilika u zemlji i u našoj ekonomiji ulaganjem na berzi investicioni fondovi ne mogu da obezbede očekivane prinose.
 (Dalje)

poseta (835) / komentara (0) Objavljeno pod Investicioni fondovi - imovina 18.01.2008. Edit

Kako izabrati pravi fond?

Uporedni prikaz prirasta IJ 15. januara 2008

 
Kada bi investicioni fondovi ispunjavali i najskromnija očekivanja, naknada za kupovinu investicionih jedinica i naknada za upravljanje predstavljali bi manji problem... i jedini parametar za 'pravilan' izbor predstavljao bi ostvareni prinos. A međusobno poređenje investicionih fondova na osnovu prinosa ne govori nam ništa. Investicioni fondovi su prošle godine počinjali sa radom u različito vreme, i mislim da je nemoguće odvojiti njihove prinose od perioda u kome su pojedini počinjali i od kretanja berzanskih indeksa u tom vremenu.

Apsolutno gledano, Delta Plus završila je godinu +33,52%, ali su najveći prinos imali u početku (mart +19,03% - april +12,04% - maj +5,71% - jun -3,63% - jul +1,00% - avgust 4,18% - septembar 1,15%...), pa ih, kao ni Fimu ProActive, posle septembra ništa ne izdvaja od Raiffeisen Akcije i Focus Premiuma.

Focus Premium se istakao u teškom periodu dok su investicione jedinice ostalih fondova padale, ali posle 16. novembra i vrednost njihovih jedinica je u padu. Čini se da su njihove investicione jedinice posle početnog skoka padale više od ostalih, ali posle 16. novembra imamo situaciju: Delta Plus –3,19%; Fima ProActive –6,49%; Raiffeisen Akcije  –5,54%; Focus Premium –6,39%; BelexLine –6,86%; Belex15 –7,38%.

Tako posmatrano Fima ProActive je izvukla najdeblji kraj, ali recimo da posle 3. decembra, od kada se svi investicioni fondovi nalaze ispod početnih vrednosti na taj dan, Fima ProActive za sada najbrže grabi ka povratku na tu vrednost. Vrednost investicionih jedinica Raiffeisen Akcije izgleda ružno, ali i vrednosti Delta Plus i FimaProactive su ispod početne vrednosti na dan 16. avgusta kada je Raiffeisen Invest počeo sa radom.

Ukupna vrednost imovine investicionih fondova pada od sredine novembra, a sa najviše raspolažu Delta Plus i Raiffeisen Akcije.

Dva nova investiciona fonda, Ilirika JIE i KD Investments, ne posluju dovoljno dugo da bi se poredili sa ostalima... ali je zanimljivo da je Ilirika JIE sve do juče znala samo za rast. Neznatno, ali kako se u Sloveniji kaže, „z majhnimi koraki se daleč pride”. Investiciona klima u našoj zemlji nije baš najbolja, a pod prisilom bi se u poslednje vreme ponajpre odlučio za oročenu štednju. 

 

poseta (896) / komentara (1) Objavljeno pod Investicioni fondovi 17.01.2008. Edit

Investicioni fondovi u decembru 2007.

NOVEMBAR 01.11.2007 30.11.2007 %
Delta Plus 1.397,38 1.392,19 -0,37
Fima ProActive 1.115,92 1.048,00 -6,09
Raiffeisen Akcije 1.042,52 994,79 -4,58
Focus Premium 1.111,49 1.082,52 -2,61
BelexLine 4.113,85 3.736,48 -9,17
Belex15 2.506,42 2.226,45 -11,17
       
DECEMBAR 03.12.2007 31.12.2007
%
Delta Plus 1.388,35 1.335,24 -3,83
Fima ProActive 1.044,41 1.029,67 -1,41
Raiffeisen Akcije 996,25 975,28 -2,05
Focus Premium 1.082,11 1.059,05 -2,13
Ilirika JIE 1.000,00 1.002,70 0,27
KD Ekskluziv 1.000,00 1.000,32 0,03
BelexLine 3.740,75 3.830,84 2,41
Belex15 2.231,99 2.318,37 3,87
       
UKUPNO 03.09.2007 31.12.2007
%
Delta Plus 1.386,83 1.335,24 -3,72
Fima ProActive 1.107,14 1.029,67 -7,00
Raiffeisen Akcije 1.021,40 975,28 -4,46
Focus Premium 1.000,00 1.059,05 5,91
Ilirika JIE 1.000,00 1.002,70 0,27
KD Ekskluziv 1.000,00 1.000,32 0,03
BelexLine 4.539,40 3.830,84 -15,61
Belex15 2.862,75 2.318,37 -19,02
 

poseta (880) / komentara (0) Objavljeno pod Investicioni fondovi 31.12.2007. Edit

Uporedni prikaz prirasta investicionih jedinica

Uporedni prikaz prirasta investicionih jedinica

poseta (904) / komentara (0) Objavljeno pod Investicioni fondovi 30.12.2007. Edit

Imovina investicionih fondova u decembru 2007.

Ukupna imovina domaćih investicionih fondova 28. decembra 2007. godine iznosila je 4.021.940.717 RSD, odnosno otprilike 49.446.038 €.

U decembru na domaćem tržištu kapitala nastupaju čak dva nova investiciona fonda Ilirika JIE i KD Ekskluziv, čija je prikupljena imovina međutim nedovoljna da značajno izmeni pojedinačne udele starih investicionih fondova u njihovoj ukupnoj imovini.

Uprkos novim ulagačima i delu ulagača koji su jesenas napustili investicione fondove, a sada uložili u nove, ukupna imovina investicionih fondova manja je nego pre dve nedelje. Ulagači su očigledno iskazali nepoverenje u investicione fondove, čiji su prinosi više nego skromni u odnosu na očekivane zbog jesenjeg kraha na berzi.
 (Dalje)

poseta (1007) / komentara (0) Objavljeno pod Investicioni fondovi - imovina 30.12.2007. Edit

Imovina investicionih fondova

U poslednje vreme korekcija (grozne li reči!) na berzi pretvorila se u krah, što je za posledicu imalo povlačenje „dugoročnih” ulagača iz investicionih fondova i smanjenje ukupne imovine investicionih fondova.

Periodično objavljujem sa kojim udelom pojedini investicionih fondovi nastupaju u njihovoj ukupnoj imovini, a sada dajem i pregled vrednosti imovine u poslednjem kvartalu 2007. godine (pre 23. oktobra nisam redovno zahvatao podatke).
 (Dalje)

poseta (868) / komentara (0) Objavljeno pod Investicioni fondovi - imovina 25.12.2007. Edit

Ne kupujte mleko od 10.12 - 14.12! Bojkot!

 http://www.bojkotujmonopol.com/ 

poseta (983) / komentara (9) Objavljeno pod Generalna 11.12.2007. Edit


Objavljeno

Kategorije

Moji linkovi

Forumi

Investicioni fondovi u Srbiji

Opšti

Feeds

Administracija

Page Rank Checker