Uporedni prikaz prirasta IJ u 2008.

Uporedni prikaz prirasta IJ januar-februar 2008.

Sudeći po ocenama kretanja berzanskih indeksa u našoj zemlji je sve u najboljem redu: indeksi su zabeležili blagi pad, indeksi u malom minusu, desetina procenta, trećina procenta, BelexLine oscilira oko trenutne vrednosti, mali plus za oba indeksa, indeksi i danas miruju, stagnacija indeksa, rekordni mali promet na berzi, sve više ljudi želi da ulaže u HoV... efekat kuvane žabe na delu.

poseta (990) / komentara (0) Objavljeno pod Investicioni fondovi 04.03.2008. Edit

Investicioni fondovi u februaru 2008.

DECEMBAR 03.12.2007
31.12.2007
%
Delta Plus 1.388,35 1.335,24 -3,83
Fima ProActive 1.044,41 1.029,67 -1,41
Raiffeisen Akcije 996,25 975,82 -2,05
Focus Premium 1.082,11 1.059,05 -2,13
Ilirika JIE 1.000,00 1.002,70 0,27
KD Ekskluziv 1.000,00 1.000,32 0,03
BelexLine 3.740,75 3.830,84 2,41
Belex15 2.231,99 2.318,37 3,87
       
JANUAR 03.01.2008
31.01.2008
%
Delta Plus 1.340,36 1.321,32 -1,42
Fima ProActive 1.031,57 1.016,81 -1,43
Raiffeisen Akcije 977,88 945,51 -3,31
Focus Premium 1.060,72 1.021,85 -3,66
Ilirika JIE 1.003,17 1.000,74 -0,24
KD Ekskluziv 1.000,79 991,26 -0,95
BelexLine 3.803,84 3.629,77 -4,58
Belex15 2.289,35 2.160,59 -5,62
       
FEBRUAR 01.02.2008
29.02.2008
%
Delta Plus 1.318,72 1.319,23 0,04
Fima ProActive 1.013,67 1.013,42 -0,02
Raiffeisen Akcije 941,39 927,09 -1,52
Focus Premium 1.021,34 1.056,51 3,44
Ilirika JIE 1.000,62 999,99 -0,06
KD Ekskluziv 991,89 959,29 -3,29
BelexLine 3.669,24 3.498,76 -4,65
Belex15 2.206,42 2.089,11 -5,32
       
UKUPNO 03.09.2007 29.02.2008
%
Delta Plus 1.386,83 1.319,23 -4,87
Fima ProActive 1.107,14 1.013,42 -8,47
Raiffeisen Akcije 1.021,40 927,09 -9,23
Focus Premium 1.000,00 1.056,51 5,65
Ilirika JIE 1.000,00 999,99 0,00
KD Ekskluziv 1.000,00 959,29 -4,07
BelexLine 4.539,40 3.498,76 -22,92
Belex15 2.862,75 2.089,11 -27,02
 
 
 
 

 

poseta (876) / komentara (1) Objavljeno pod Investicioni fondovi 03.03.2008. Edit

Udeli investicionih fondova

Vrednost imovine osam domaćih investicionih fondova 29. februara 2008. iznosila je 3.950.773.343 RSD, odnosno 47.193.756 €, odnosno nešto je uvećana u odnosu na kraj januara zbog ulaska na tržište kapitala osmog domaćeg investicionog fonda Citadel Triumph.
 (Dalje)

poseta (1136) / komentara (1) Objavljeno pod Investicioni fondovi - imovina 03.03.2008. Edit

„Solarni” stambeni krediti

U Politici je 15. februara 2008. godine objavljen članak „'Solarni' stambeni krediti” sa zanimljivom tablicom koja prikazuje troškove za kupovinu stana.

60.000,00
Vrednost nekretnine
360
mes.
Rok otplate
6,97
%
Efektivna kamatna stopa
3.000,00
Učešće 5%
301,50
Rata banci (300 meseci)
200,00
Rata državi (poslednjih 60 meseci)
1.125,00
Osiguranje kredita kod NKOSK 2,5%
30,00
Fiksna provizija NKOSK
225,00
Obrada kreditnog zahteva 0,5%
100,00
Procena nepokretnosti (do 150€)
300,00
Overa ugovora u sudu
97,50
Upis hipoteke u zemljišnim knjigama
24,00
Godišnja premija polise osiguranja
2,50
Izveštaj kreditnog biroa
1.800,00
Provizija agencije za nekretnine
800,00
Trenutna kursna razlika
7.504,00
Ukupno
 
 
 

 

poseta (1063) / komentara (1) Objavljeno pod Generalna 17.02.2008. Edit

Uporedni prikaz prirasta IJ u 2008.

Uporedni prikaz prirasta
 

poseta (926) / komentara (0) Objavljeno pod Investicioni fondovi 14.02.2008. Edit

Imovina investicionih fondova u februaru 2008.

Vrednost imovine sedam domaćih investicionih fondova 14. februara 2008. iznosila je 3.933.436.885 RSD, odnosno 46.987.506 €. Veliko ništa.
 (Dalje)

poseta (919) / komentara (0) Objavljeno pod Investicioni fondovi - imovina 14.02.2008. Edit

Uporedni prikaz prirasta investicionih jedinica u januaru

Uporedni prikaz prirasta IJ u januaru 2008.

U poslednje vreme svaki komentar na učinak domaćih investicionih fondova je suvišan. Dva nova investiciona fonda Ilirika JIE i KD Ekskluziv se snalaze, a najveći pad zabeležili su Raiffeisen Akcije i Focus Premium.

poseta (911) / komentara (0) Objavljeno pod Investicioni fondovi 01.02.2008. Edit

Investicioni fondovi u januaru 2008.

NOVEMBAR 01.11.2007 30.11.2007
%
Delta Plus 1.397,38 1.392,19 -0,37
Fima ProActive 1.115,92 1.048,00 -6,09
Raiffeisen Akcije 1.042,52 994,79 -4,58
Focus Premium 1.111,49 1.082,52 -2,61
BelexLine 4.113,85 3.736,48 -9,17
Belex15 2.506,42 2.226,45 -11,17
       
DECEMBAR 03.12.2007
31.12.2007
%
Delta Plus 1.388,35 1.335,24 -3,83
Fima ProActive 1.044,41 1.029,67 -1,41
Raiffeisen Akcije 996,25 975,82 -2,05
Focus Premium 1.082,11 1.059,05 -2,13
Ilirika JIE 1.000,00 1.002,70 0,27
KD Ekskluziv 1.000,00 1.000,32 0,03
BelexLine 3.740,75 3.830,84 2,41
Belex15 2.231,99 2.318,37 3,87
       
JANUAR 03.01.2008
31.01.2008
%
Delta Plus 1.340,36 1.321,32 -1,42
Fima ProActive 1.031,57 1.016,81 -1,43
Raiffeisen Akcije 977,88 945,51 -3,31
Focus Premium 1.060,72 1.021,85 -3,66
Ilirika JIE 1.003,17 1.000,74 -0,24
KD Ekskluziv 1.000,79 991,26 -0,95
BelexLine 3.803,84 3.629,77 -4,58
Belex15 2.289,35 2.160,59 -5,62
       
UKUPNO 03.09.2007 31.01.2008
%
Delta Plus 1.386,83 1.321,32 -4,72
Fima ProActive 1.107,14 1.016,81 -8,16
Raiffeisen Akcije 1.021,40 945,51 -7,43
Focus Premium 1.000,00 1.021,85 2,19
Ilirika JIE 1.000,00 1.000,74 0,07
KD Ekskluziv 1.000,00 991,26 -0,87
BelexLine 4.539,40 3.629,77 -20,04
Belex15 2.862,75 2.160,59 -24,53
 

poseta (999) / komentara (1) Objavljeno pod Investicioni fondovi 01.02.2008. Edit


Objavljeno

Kategorije

Moji linkovi

Forumi

Investicioni fondovi u Srbiji

Opšti

Feeds

Administracija

Page Rank Checker