Investicioni fondovi u martu 2009. godine

31.03.2009. godine

Poslednji dan u mesecu vreme je za mesečni pregled investicionih fondova i moje tablice. Ovog meseca, međutim, tačnije 30. marta 2009. godine, na snagu je stupio novi Pravilnik o investicionim fondovima (Sl. gl. RS 15/09) i primenjuje se nova metodologija obračuna vrednosti investicione jedinice i način objavljivanja vrednosti investicione jedinice i neto imovine fonda.

Iz nekog razloga vrednost neto imovine i vrednosti investicione jedinice objavljivaće se na dan T+1 na internet prezentaciji društva za upravljanje i na dan T+2 u dnevnim novinama (T je dan za koji se vrši obračun). Dakle, mesec mart.

Imovina IF u martu 2009.

Vrednost imovine investicionih fondova najverovatnije je manja od milijardu dinara. U martu je prestao sa radom Zepter Capital, a krajem meseca počeo je da radi investicioni fond Erste Balanced. Udeli u ukupnoj imovini IF procentualno su nešto veći nauštrb manje imovine novog IF Erste Balanced u odnosu na ugašeni Zepter Capital.

Investicioni fondovi u martu 2009.

Vrednosti investicionih jedinica su nešto padale, ali ne kao što su to ranije umele.

IF sentiment

Potrebno je da vrednosti investicionih jedinica mnogo porastu da bi inicijalni investitori bili na nuli.


Istorija nam nabraja bezbroj slučajeva kada je određena većina relativno lako usvojila neku ideju i srećno i zadovoljno je sprovodila, ma koliko apsurdna ova bila. Mene je uvek više zanimalo u kakvom kreativnom zanosu pojedinac dolazi do takve ideje i koliko hrabrosti mora imati da je objavi. Zamišljam kako se u toku zasedanja regulatornog tela jedan član neprestano vrpolji u stolici i na kraju sa ponosom izjavi: - Predlažem da se vrednosti investicionih jedinica objavljuju na dan T+2!

Uopšte nije važno šta i kako je nešto usvojeno, već ko se toga prvi setio. Zamislite sebe, u toku zasedanja padne vam nešto smešno na pamet – da li biste se usudili da ozbiljnu raspravu prekinete lošom šalom?

 

Komentara 0 / 718 Napiši svoj komentar

Odgovori

Dodaj komentar

Zapamti me


Objavljeno

Kategorije

Moji linkovi

Forumi

Investicioni fondovi u Srbiji

Opšti

Feeds

Administracija

Page Rank Checker